Deemulgace

Popis

proces rozkladu použité řezné emulze zpět na olejový podíl a vodu. Rovněž laboratorní zkouška na odolnost oleje vůči tvorbě emulze. Stanovuje se metodikou podle ASTM D 1401 nebo D 2711.