Disperze

Popis

drobné oddělené částice, suspendované v kapalině, plynu nebo pevné látce. Ačkoli může mít všeobecnou charakteristiku koloidní látky, disperze nemusí být pravá homogenní směs.