CRC Adhesive Lubricant

Popis

Vodě odolné vysoce přilnavé mazivo na řetězy. Speciální formulace vysoce kvalitních ropných a syntetických základových olejů spolu s antioxidačními a protioděrovými aditivy, modifikátory tření a přilnavostními přísadami. Adhesive lubricant proniká hluboko do čepů článků řetězů a pouzder, kde vytvoří přilnavý dlouhodobý mazací film Určen i pro vysoce zatížené, rychloběžné řetězy používané v korozivním prostředí a v podmínkách vysokých výkonů a šokového zatížení.

Aplikace

 • Řetězové převody
 • Ozubená kola
 • Otevřené převody
 • Ocelová lana
 • Kladky
 • Montážní kladky
 • Zdviže
 • Dopravníky
 • Vysokozdvižné vozíky
 • Pohony vrat
 • Traktory a zemědělské stroje
 • Myčky automobilů
 • Motocyklové řetězy
 • Stavební stroje a vybavení
 • Mazání lodí

Balení

12x200ml sprej
12x500ml sprej

Typické vlastnosti

Vzhled průzračná, modrá kapalina
Hustota @ 20°C Kg/L 0,80
Bod vzplanutí (rozpouštědlo, uzavřený kelímek) < 0°C
Vlastnosti suchého filmu Hustota @ 20°C 0,91
Kinematická viskozita @ 40°C 680 mm2/s
Viskozitní index 111
Bod vzplanutí (otevřený kelímek) 236°C
Bod tuhnutí -12°C
Bruggerův test opotřebení 50N/mm2
Max teplota použití(**) 150°C
Max teplota použití(**) krátkodobě 180°C
Vlhkostní skříň – odolnost proti korozi (50°C, 100% rel. vlhkost) (***): 20d
 • Prodlužuje životnost řetězů
 • Snižuje hlučnost a vibrace
 • Snižuje tření a opotřebení
 • Zamezuje padání řetězů při vysokých otáčkách
 • Odolává vymývání horkou i studenou vodou
 • Kompatibilní s o-kroužky používanými v řetězech
 • Neškodný pro kovy a většinu plastů a gumových součástí (otestujte před použitím na plasty nebo gumové součásti)
 • Neobsahuje rozpouštědla na bázi chloru
 • Produkt ve spreji je poháněn uhlovodíkovým plynem a má speciální rozstřikovač s nástavcem pro přesnou aplikaci produktu a kontrolu tloušťky filmu

Pokyny

 • Nesměšujte s jinými mazivy. Očistěte díly určené k mazání pomocí CRC Quickleen a nechte oschnout
 • Naneste rovnoměrně na řetěz, ocelové lano, nechte produkt penetrovat a usadit po dobu několika minut
 • Nezapojujte ani nestartujte součásti s vysokou rychlostí a s velkým zatížením dokud produkt nepenetruje
 • Nadbytečné množství lze odstranit produktem CRC Quickleen
 • Nepoužívejte na součásti pod elektrickým napětím
 • Bezpečnostní list (MSDS) dle EU 93/112 je dostupný pro všechny CRC produkty