Naše služby

Nabízíme komplexní servisní služby pro všechny typy olejů a maziv. Naši experti provádějí pravidelné kontroly a analýzy olejů, aby zajistili jejich optimální výkon a prodloužili životnost vašeho zařízení.

+420 602 730 308

Servis

Servis olejů zahrnuje kromě filtrace olejů i zajištění monitorování a ošetřování olejových náplní a technologických kapalin v místě jejich použití, tedy u zákazníků. Spolupracuje se zákazníky na optimalizaci procesů mazání v souladu s nejnovějšími trendy prediktivní a proaktivní údržby. Nabízí partnerství a poradenství pro implementaci procesů mazací služby navržených na míru provozním podmínkám odborníky v oblasti mazacích náplní a technologických kapalin. Ať již zákazníci používají maziva Mobil nebo jiná maziva, služba „Servis olejů“ může významně prodloužit životnost jak technologických kapalin a olejových náplní, tak i strojních zařízení.

 • Snížení jednotkových nákladů na produkci
 • Optimalizace životnosti olejové náplně
 • Snížení spotřeby filtrů osazených na stroji
 • Prodloužení životnosti strojních součástí
 • Vyšší produktivita stroje
 • Nižší počet odstávek stroje
 • Snížení neplánovaných odstávek z důvodu poruchy stroje

Filtrace

Oleje jsou jedním z typických maziv, kde filtrace oleje může značně prodloužit výměnnou lhůtu oleje a hlavně celkovou životnost strojního zařízení a to až 5x. Opotřebení strojních součástí za provozu je přirozeným jevem, toto opotřebení však násobně stoupá se zvyšujícími se nečistotami v oleji. Filtrací se standardně dosahuje výměnné lhůty 2-3 delší u oleje a výrazného prodloužení životnosti strojních součástí*. Znečištění oleje způsobuje neplánované odstávky strojů, ztrátu produkce a zvýšené opotřebení stroje.

Arburg doporučuje minimální čistotu oleje 18/15/12 (ISO 4406). Standardně oleje v sudu nedosahují této třídy čistoty a je třeba je filtrovat při plnění do stroje.

 • Filtrace hydraulických olejů
 • Filtrace oběhových olejů
 • Filtrace řezných olejů a ostatních technologických kapalin
 • Filtrace teplonosných olejů
 • Filtrace turbínových olejů

Odběr vzorků

Kvalifikovaný odběr vzorků – analýza oleje je rozhodujícím faktorem pro zhodnocení stavu olejové náplně a jejího dalšího potenciálu a předpokládané životnosti. Z toho důvodu je nutné odebírat vzorky nejen ve správném množství ale také za správných podmínek a ze správného místa tak, aby byly vzorky dostatečně reprezentativní a měly správnou vypovídací hodnotu.

Laboratorní rozbory

Provedení laboratorních analýz ve specializovaných laboratořích – správná volba laboratoře a také volba potřebných zkoušek je základním kamenem správného vyhodnocení stavu a návrhu následných opatření

Správně zvolená laboratoř a typ analýzy jsou základním předpokladem získání potřebných informací a z toho vyvozených závěrů. Na základě takovýchto rozborů lze také připravit produkt na míru, v případě, že by komerčně dostupný produkt nevyhovoval.

Odborné konzultace

Odborné konzultace problematiky mazání a ošetřování olejových náplní

Na každý stroj nebo aplikace má manuál k určení správného maziva. V té chvíli nastupují zkušenosti, přístup k informacím a orientace v produktové nabídce a také případné formulování produktů na míru. Všichni naši zaměstnanci pracují v oboru již více než 10 let. Kromě našich vlastních zkušeností disponujeme rozsáhlými aplikačními databázemi a sítí zkušených odborníků pro dané aplikační podmínky od specialistů pracujících pro výrobce maziv, chemických inženýrů a samozřejmě také inženýrů strojírenství.

Prodloužení životnosti a vyšší produktivita

Nový olej je typicky znečištěný olej…
Nový olej může být jeden z nejhorších zdrojů kontaminace nečistotami a vodou.
25/22/19 je typický ISO kód čistoty pro nový olej, což je třída čistoty nevhodná pro hydraulické a mazací systémy. Dobrým cílem pro čistotu nového oleje plněného do systému je 16/14/11

 • Snížení odstávek systému
 • Zvýšení spolehlivosti
 • Delší životnost kapaliny
 • Méně hodin údržbářských prací
 • Zásadní snížení nákladů na
  nové součásti a opravy