CRC Airco Kleen – čistič klimatizace

Popis

Odstraňuje nepříjemný zápach vznikající díky kontaminaci odparníku klimatizační jednotky.

CRC Airco Kleen zajišťuje vyčištění systému unikátní metodou aplikace a zanechává čistou a svěží vůni.

Aplikace

 • všechny klimatizační jednotky automobilů, užitkových vozidel, zemědělských strojů a podobně.

Balení

24 x 200 ml aerosol

Typické vlastnosti

vzhled 200 ml aerosol
hustota @ 20°C: 0,795
 • žádné složité demontáže klimatizačního systému nebo filtrů.
 • eliminuje kontaminaci z výparníku a vzduchového vedení
 • obsahuje silnou antimikrobiální látku (zapsána dle požadavků Nařízení pro Biocidní Produkty 98/8/EC).

Pokyny

 • dobře protřepejte a postavte uzávěrem nahoru na podlahu před sedadlo spolujezdce.
 • nastartujte a zapněte klimatizaci na nejvyšší stupeň, nastavte nejnižší teplotu a zapněte recirkulaci vzduchu v kabině (tak aby nebyl nasáván vzduch zvenčí) a otevřete všechny větrací otvory v kabině vozidla.
 • zapněte Airco Kleen sprej.
 • zavřete všechny dveře a okna vozidla.
 • nechejte běžet motor a klimatizaci v prázdném vozidle po 10 min (ve vozidle nesmí být osoby ani zvířata)
 • vyvětrejte vozidlo otevřenými dveřmi, klimatizací puštěnou na maximum a vypnutou recirkulací – nasávání vzduchu zvenčí .
 • bezpečnostní list (MSDS) dle EU nařízení 91/155/EEC a případných příloh je k dispozici pro každý CRC produkt na www.crcind.com.