Popis

Nehořlavý sprej pro svařování, založen na odzkoušených rozpouštědlech a biologickyodbouratelném oleji (v souladu s předpisy CEC-I-33-T-82). CRC Anti Spatter představujerychlou a jednoduchou cestu, jak zabránit rozstřiku žhavého kovu na okolní povrch běhemsváření a eliminuje potřebu následného čištění, broušení brusným kartáčem okolníhopovrchu. Zabraňuje ucpání trysek automatických a poloautomatických svařovacích zařízení.

Aplikace

 • Trysky a ochranné pláště
 • Hořáky
 • Ostatní pracovní díly
 • Přípravky
 • Příslušenství
 • Automatické a poloautomatické svářečky
 • Svářecí roboty

Balení

12x400mlsprej4x5L, 1x20Lkanistr

Typické vlastnosti

vzhled lehce jantarová kapalina
Hustota @ 20°C Kg/L 1,30
Destilační rozpětí rozpouštědla 38-42°C
Bod vzplanutí není
Bod mrazu < -30°C
Hustota par (vzduch = 1) 3
Vlastnosti suchého filmu Bod vzplanutí (uzavřený kelímek) 290°C
Hustota @ 20°C 0,92
Typická tloušťka filmu 2-5 mm
 • Prodloužená životnost trysek
 • Lepší stabilita elektrického oblouku, zlepšený tok
 • Tepelná ochranná bariéra bez obsahu silikonu
 • Dlouhodobý efekt proti přichytávání
 • Jednoduché odstranění přichytnutých částeček broušením
 • Ekonomické používání díky výkonnosti tenkého filmu
 • Založen na nehořlavých rozpouštědlech
 • Obsahuje efektivní inhibitory koroze pro ochranu ošetřených povrchů a zařízení
 • Sprej je vybaven 360° ventilem a nástavcem pro větší pohodlnost použití
 • Sprej je poháněn nehořlavým CO 2 hnacím plynem, což umožňuje dosáhnout obsahu aktivní látky přes 97%

Pokyny

 • Naneste tenký rovnoměrný film na povrchy připravené ke svařování
 • Nastříkejte přípravek do svářecích trysek před začátkem sváření a pak dle potřeby
 • Rozstříknuté částečky mohou být odstraněny pomocí tkaniny nebo oklepáním trysky
 • Zbytkový film může být odstraněn pomocí CRC Industrial Degreaser nebo CRC Fast Dry Degreaser. V případě následné povrchové úpravy se řiďte informacemi souvisejícími s navrhovanou úpravou (galvanizování)
 • Zajistěte standardní větrání prostoru, kde je svařování prováděno
 • Bezpečnostní list (MSDS) dle EU 93/112 je dostupný pro všechny CRC produkty