Popis

Účinný čistič/odmašťovač pro brzdové a spojkové součásti. Směs rozpouštědel bez obsahu chloru určená pro rychlé a bezpečné odstranění brzdové kapaliny, tuků, oleje a ostatních nečistot ze součástí brzd a spojek. Brakleen napomáhá delší životnosti a lepší výkonnosti brzd.

Aplikace

 • Účinně odstraňuje brzdovou kapalinu, mastnotu, oleje a ztvrdlé usazeniny.
 • Redukuje skřípot brzdových disků a vibraci spojek.
 • Rychle odmašťuje.
 • Může být použit i bez demontáže brzd, šetří čas a náklady na údržbu.
 • Rychle se odpařuje.
 • Nezanechává rezidua.
 • Nízké povrchové napětí umožňuje dobrou penetraci a výborné rozpouštěcí a odmašť. vlastnosti
 • Stabilní, nešpinící, nekorozivní pro kovy
 • Bezpečný pro většinu pryží, plastů a nátěrů. Před použitím otestujte.
 • Sprej je vybaven 360° (dnem vzhůru) ventilem a nástavcem pro pohodlnější použití.
 • CO2 hnací médium s vysokou čistotou umožňuje dosáhnout obsahu aktivního produktu 97%.

Balení

12×500 MLaerosol18x500 MLaerosol24x500 MLaerosol24x600 MLaerosol20 Lkanistr200Lsud60Lsud4x5 Lkanistr

Typické vlastnosti

vzhled bezbarvá kapalina s typickou vůní
Hustota @ 20°C 0,72
Destilační rozpětí 55-120°C
Odpařování ( vs. vzduch = 1) 3
Bod tuhnutí < -30°C
Intenzita výparu (vs. ether = 1) 2,8
Bod vzplanutí (uzavřený kelímek) < 0°C
Povrchové napětí @ 20°C, cca 21 mN/m
Kompatibilita s plasty testovat (*)
Netěkavé látky ne
 • Účinně odstraňuje brzdovou kapalinu, mastnotu, oleje a ztvrdlé usazeniny. Redukuje skřípot brzdových disků a vibraci spojek.
 • Rychle odmašťuje.
 • Může být použit i bez demontáže brzd, šetří čas a náklady na údržbu.
 • Rychle se odpařuje.
 • Nezanechává rezidua.
 • Nízké povrchové napětí umožňuje dobrou penetraci a zajišťuje výborné rozpouštěcí a odmašťovací vlastnosti.
 • Stabilní, nešpinící, nekorozivní pro kovy
 • Bezpečný pro většinu pryží, plastů a nátěrů. Před použitím otestujte.
 • Sprej je vybaven 360° (dnem vzhůru) ventilem a nástavcem pro pohodlnější použití.
 • CO2 hnací médium s vysokou čistotou umožňuje dosáhnout obsahu aktivního produktu 97%.

Pokyny

 • Nastříkejte dostatečné množství a nechte odtéci.
 • Nechte zaschnout nebo osušte savou látkou.
 • V případě potřeby opakujte.
 • Pro těžko dosažitelná místa použijte nástavec.
 • Před použitím na citlivých materiálech proveďte test.
 • Nepoužívejte na zařízení pod proudem.
 • Nepoužívejte na citlivá elektronická zařízení.
 • Před reaktivací brzdového systému nechte úplně zaschnout
 • Pokud je to nutné, po aplikaci znovu promažte produktem CRC 5-56
 • Používejte pouze při zajištění náležité ventilace
 • Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise č.1907/2006, článek 31 a příloh.