Popis

Lubrikační pasta pro aplikace při vysokých teplotách. Chrání před odíráním, zadíráním a korozí. Usnadňuje montáž a zajišťuje snadnou demontáž.

Aplikace

 • Umožňuje jednodu. demontáž závitových částí, těsnění a přírub, i po dl. činnosti za náročných pod
 • Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla
 • Zcela bez obsahu olova a chromanů
 • Vynikající odolnost proti vodě.
 • Funguje v širokém teplotním rozmezí.

Balení

12×300 MLaerosol12x1 KGTI plechovka12x500 Gplechovka12x100 MLTuba6x100 MLTuba

Typické vlastnosti

balení aerosol / pasta
vzhled viskózní kapalina / pasta
barva měď
zápach rozpouštědlo / Charakteristický pach
hustota 0.81 g/cm3 (@ 20°C) / 0.99 g/cm3 (@ 20°C)
hustota produkt 0.99 g/cm3 (@ 20°C)
použitelná teplota (aktivní produkt) -30 –> +1000 °C
4-ball wear (aktivní produkt) 0.5 mm
NLGI class 1 / 2
 • Umožňuje jednoduchou demontáž závitových částí, těsnění a přírub, i po dlouhodobé činnosti za náročných podmínek.
 • Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla
 • Zcela bez obsahu olova a chromanů
 • Vynikající odolnost proti vodě.
 • Funguje v širokém teplotním rozmezí.

Pokyny

 • Nanášejte na čistý, suchý povrch.
 • Naneste tenký rovnoměrný film.
 • Nemíchejte s ostatními produkty.
 • Nepoužívejte na zařízení pod proudem.
 • Pioužívejte pouze při zajištění náležité ventilace.
 • Pro odstranění zbytků nebo přebytečného množství produktu, použijte některý z CRC čističů
 • Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise č.1907/2006, článek 31 a příloh.