CRC Diesel Additive

Popis

Prostředek pro zlepšení vlastností nafty. Koncentrát obsahující vysoce aktivní rozpouštědla, polymery, povrchově aktivní látky, zlepšovače cetanového čísla a antikorozní a anitoxidační látky. Zvyšuje výkonnost motoru celoročně.

Prvotřídní čisticí výkon spojený se
snížením množství usazenin. Zlepšení
cetanového čísla a mazacích schopností.
Účinná pěna a včetně protikorozní
ochrany a schopnosti separace vody.

Aplikace

 • automobily
 • autobusy
 • užitková vozidla
 • zemědělské stroje
 • všechny stacionární vznětové motory

Balení

12 x 250 mllahev

Typické vlastnosti

vzhled jantarová kapalina
pach mírně aromatické
měrná hmotnost @ 20°C 0,82
bod vzplanutí 72°C
bod tuhnutí < -50°C
čistota vstřikovačů (Peugeot XUD-9 test) at needle lift 0,1 mm +40%
čistota vstřikovačů (Peugeot XUD-9 test), at needle lift 0,2 mm +25%
čistota vstřikovačů (Peugeot XUD-9 test), at needle lift 0,3 mm +25%
čistota vstřikovačů (Peugeot XUD-9 test), at needle lift 0,4 mm +33%
 • snižuje tvorbu úsad na vstřikovacích tryskách.
 • optimalizuje spalování.
 • zvyšuje cetanové číslo o 2 až 5 jednotek.
 • zlepšuje startování za nízkých teplot.
 • zkracuje dobu vznícení paliva.
 • snižuje klepání, hlučnost, špatné spalování a opotřebení motoru.
 • zajišťuje tišší a hladčeji běžící motor a jeho delší životnost.
 • zabraňuje korozi uvnitř palivového systému
 • zvyšuje oxidační stabilitu paliva
 • zlepšuje průběh spalování.
 • Snižuje významně emise oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků a pevných částic (černého kouře a sazí)

Pokyny

 • protřepat před použitím.
 • nalít CRC Diesel Additive do palivové nádrže před tankováním k plnému promísení obsahu.
 • jedno balení aditivuje 50-80L paliva
 • pro optimální účinnost použivejte každé 2000 km při použití prémiového nebo standartního paliva dle předpisů EU a každých 1000 km při používání pailva nížší kvality nebo bez schválení EU
 • Bezpečnostní list (MSDS) dle EU directive 91/155/EEC a dodatků je k dispozici na vyžádání.