CRC Diesel Anti-Paraffin

Popis

Produkt zlepšující nízkoteplotní vlastnosti nafty. Koncentrát syntetických polymerů v rozpouštědle s vysokým bodem vzplanutí aktivně čistícím filtr paliva. Diesel Anti-Paraffin zlepšuje tekutost nafty za nízkých teplot modifikováním struktury krystalů parafínu, snižuje „ teplotu ucpávání filtru“ ( “cold filter plugging point” (CFPP) a bod tuhnutí nafty.

Aplikace

 • automobily
 • autobusy
 • užitková vozidla
 • traktory
 • skladovací tanky pro naftu a topné oleje

Balení

12 x 150 ml lahev
4 x 5 liter kanistr

Typické vlastnosti

vzhled bezbarvá kapalina
pach aromatické
měrná hmotnost @ 20°C 0,90
Bod vzplanutí 62°C
 • brání růstu krystalů parafínu.
 • zlepšuje tekutost nafty za nízkých teplot.
 • zabraňuje ucpávání filtru.
 • zabraňuje problémům se startováním a jízdou za nízkých teplot.
 • zabraňuje odstávkám.
 • mnohem bezpečnější než ředění nafty benzínem nebo kerosinem.
 • nesnižuje bod vzplanutí paliva.
 • nesnižuje mazací vlastnosti paliva.
 • nejekonomičtější cesta ke zlepšení nízkoteplotních vlastností nafty.

Pokyny

 • protřepat před použitím.
 • přidat CRC Diesel Anti-Paraffin do paliva před začátkem tvorby krystalů (např. před poklesem teploty pod 0°C.
 • nalít CRC Diesel Anti-Paraffin do palivové nádrže před tankováním k plnému promísení obsahu.
 • Při použití balení 150 ml: o 150 ml aditivuje 50 l paliva.
 • Při použití balení 1 L: o 1 liter aditivuje 2000 L paliva.
 • Při použití balení 1 L: o při extrémně nízkých teplotách může být nutné použití vyššího množství Diesel Anti-Paraffin až do 1 litru na 500 litrů paliva.
 • Bezpečnostní list (MSDS) dle EU directive 91/155/EEC a dodatků je k dispozici na vyžádání.