CRC ECO LEAK FINDER – testování úniku ekologicky

Popis

Vytvořením snadno viditelných bublin rychle a spolehlivě detekuje a lokalizuje úniky plynu a ztráty tlaku v potrubí, tlakových systémech, atd.

Přípravek lze použít pro zemní plyn, propan, butan, acetylén, LPG, dusík, oxid uhličitý, stlačený vzduch, chladiva, kyslík a další typy plynů.

Snášenlivý s kovy a plasty.

Biologická rozložitelnost OECD 301B: 31%.

 

Aplikace

Balení

Typické vlastnosti

• Použitelný pro takřka všechny typy plynů. DVGW( Německá asociace oborů pro plyn a vodu)schvílení podle DIN EN 14291:NG-5170AS0069. Splňuje požadavky MIL L – 25567 týkající se kompatibility kyslíku.Testování kyslíkového systému musí být prováděno opatrně a nesmí dojít k nahromadění zbytků produktu.
• Formulace se stabilní pěnou.
• Nekorozivní.
• Bezpečné na všech kovových površích, nezanechává skvrny.
• 360° (dnem vzhůru) ventil pro pohodlné použití sprejů.

Pokyny