CRC FUEL STABILIZER – stabilizátor paliva

Popis

Slouží k ochraně a omezení tvorby slizu, povlaku a peroxidů při skladování motorové nafty a benzínu.

Aplikace

Balení

Typické vlastnosti

• Omezuje tvorbu benzínové pryskyřice a povlaku v karburátorech a částech palivového systému.
• Snižuje oxidaci paliva zvláště při kontaktu s bronzovými spojovacími díly v palivovém systému.
• Poskytuje ochranu proti korozi.
• Lze použít pro dvoudobé a čtyřdobé motory. U dvoudobých motorů také lze do paliva přidat samostatně olej pro dvoudobé motory

Pokyny