CRC Industrial Degreaser

Popis

Čistič a odmašt’ovač pro mechanická zařízení. Odmašt’uje a odstaňuje oleje, mastnotu, vosk, špínu a další nečistoty způsobující možné poruchy. Díky rychlému odparu časové minimalizuje odstávku přístojů a proto je vhodný pro stroje s minimální časovou výrobní prodlevou. Nenechává žádné usazeniny.

Aplikace

 • Mechanické části.
 • Pneumatické nářadí.
 • Kompresory.
 • Manipulační zařízení.
 • Otevřené hnací mechanismy.
 • Ocelová lana.
 • Řetězy.
 • Ložiska.

Balení

12×500 ML aerosol
20 L čistý produkt
200L čistý produkt
4×5 L čistý produkt

Typické vlastnosti

balení aerosol čistý produkt
NSF registration 111201 cat. A8, K1 132248 cat. A8, K1
vzhled kapalina
barva bezbarvý
zápach vůně podobná éteru
hustota 0.81 g/cm3 (@ 20°C)
hustota výparů 4 (@ 20°C)
bod vzplanutí 25 °C (Closed Cup)
bod samovznícení > 200 °C
odpařovací koeficient 19 (Ether=1)
dynamická viskozita 0.76 mPas (@ 20°C)
napětí na povrchu – aktiv.produkt 23 mN/m
Kauri Butanol hodnota aktiv. produkt >150
 • Napadá zapouzdřená rezidua a proniká špínou. Rychle pod ní penetruje.
 • Nezanechává rezidua.
 • Nekorozivní.
 • Rychlý odpar pro minimalizaci prostojů.
 • Bezpečné na všech kovových površích, nezanechává skvrny.
 • Bezpečný pro většinu pryží, plastů a pokryvů. Před použitím otestujte na citlivých nebo namáhaných materiálech.
 • 360° (dnem vzhůru) ventil pro pohodlné použití sprejů.
 • CO2 hnací médium s vysokou čistotou, umožňující dosáhnout obsahu aktivního produktu 95%.

Pokyny

 • Nastříkejte dostatečné množství a nechte odtéci.
 • Použijte nástavec pro přesnou aplikaci.
 • Používejte pouze při zajištění náležité ventilace.
 • Před použitím na citlivých nateriálech proveďte test.
 • Nepoužívejte na citlivá elektronická zařízení.
 • Nepoužívejte na zařízení pod proudem.
 • Před reaktivací nechte úplně zaschnout.
 • Schne při pokojové teplotě.
 • Opakujte, pokud je to nutné.
 • Chraňte a znovu promažte podle potřeby.
 • Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise č.1907/2006, článek 31 a příloh.