Popis

Produkt CRC Marker Paint je založen na směsi vysoce kvalitní akrylátové pryskyřice v kombinaci s termoplastickými kopolymery. CRC Marker Paint slouží k dočasnému značkování rozmanitých povrchů a to v různých barvách v závislosti na potřebě.

Aplikace

 • Stavebnictví : stavba silnic a dálnic, přehrad, železnic, mostů…
 • Topografie, těžba ropy, surovin
 • Rozvod elektřiny, telefonních a telekomunikačních kabelů, vody a plynu
 • Aplikace na letištích, přístavech
 • Zemědělství
 • Policie a civilní ochrana
 • Armáda
 • Sportovní akce, oficiální a veřejné akce
 • Geologické studie
 • Stavba budov
 • Průmyslové aplikace
 • Veškeré situace, kde je vyžadováno zřetelné označení
 • Povrchy na kterých může být přípravek použit · Asfalt, beton, písek, přírodní i umělý kámen, dřevo, kovy, plast

Balení

12x500ml sprej

Typické vlastnosti

typ pojiva akrylátový termoplast
barva 6 fluorescentních barev
Lesk 60°C (ASTM D 523, ISO 2813) < 10%
Hustota (ASTM D 1475, ISO 2811) 1
Suchost na dotyk (ASTM D 1640, ISO 1517) 5 minut
Úplná suchost (ASTM D 1640, ISO 1517) 10 minu
Váha suchého povlaku (ASTM D 823, ISO 2808) 40 m
Adheze (ASTM D 3359, ISO 2409) 2B
Pokrytí povrchu 2m2/500ml
Aplikační podmínky Minimální okolní teplota -10°C
Aplikační podmínky, Minimální teplota podkladu -10°C
Aplikační podmínky, Maximální relativní vlhkost 85%
 • Rychle schnoucí přípravek
 • Výborná viditelnost, jasná barva
 • Jednoduchá aplikace
 • Tixotropní nestékavý produkt, snadno se nanáší na svislé a visuté povrchy
 • 360°ventil pro použití ve všech pozicích
 • Vynikající krytí, především na černých povrchách
 • Barva a viditelnost přetrvávají po dlouhé časové období: o Svítivost nejméně 1 měsíc o Barva vymizí přibližně po 6 měsících v závislosti na podkladu
 • Dobrá přilnavost na různé povrchy
 • Neobsahuje aromatická rozpouštědla
 • Neobsahuje olovo ani jiné těžké kovy
 • Může být použit na širokou škálu podkladů
 • Přípravek si zachovává značkovací schopnosti i pod bodem mrazu
 • Může být aplikován na vlhké podklady
 • Speciálně navržená hlavička umožňuje aplikaci jedním prstem
 • Speciální navržení přepravku snižuje potřebu protřepání před použitím

Pokyny

 • Před použitím dobře aerosol protřepejte nejméně po dobu 15 sekund a dokud neuslyšíte volný pohyb mixovací kuličky
 • Po použití není potřeba čistit ventil
 • Nepoužívejte na součásti pod elektrickým napětím
 • Používejte pouze v dobře větraných prostorách
 • Bezpečnostní list (MSDS) dle EU 91/155/EEC je k dispozici na každý produkt CRC.