CRC Metal Free Paste

Popis

Univerzální vysokoteplotní keramická pasta. CRC Metal-Free Paste je bílá pasta bez obsahu kovů, formulovaná na základě pevných maziv a výkonných přísad suspendovaných ve vysoce kvalitním stabilním ropném/syntetickém oleji. Je to efektivní protizáděrová formulace pro aplikace od -40°C až do 1400°C, zamezující kontaktu kov na kov, zadírání, otěru a korozi třením.

Aplikace

 • • stroje
 • • kotoučové brzdy
 • • závity
 • • turbíny
 • • šroubová spojení výfuků
 • • ucpávky,hřídele,silentbloky,drážky
 • • výměníky tepla
 • • šrouby, matky
 • • příruby
 • • hlavy válců
 • • trubková spojení
 • • fitinky

Balení

12x300ml sprej
6x100g tuba

Typické vlastnosti

vzhled homogenní bílá pasta
vlastnosti aerosolu: bod vzplanutí (otevřený kelímek): < 0°C
vlastnosti aerosolu: bod varu (rozpouštědlo) 40-65°C
vlastnosti aerosolu: hustota par (vzduch=1) 3
vlastnosti aerosolu: hustota (@ 20°C) 0,88
vlastnosti suchého film: hustota (@ 20°C) 1,14
vlastnosti suchého film: bod vzplanutí (otevřený kelímek) > 200°C
vlastnosti suchého filmu: bod skápnutí není
vlastnosti suchého filmu: penetrace (ISO 2137) 200-220
vlastnosti suchého filmu: nízkoteplotní stabilita -40 °C
Teplotní odolnost: – mazání: 300°C
teplotní odolnost – protizáděrová: 1400°C*
Odolnost proti vymytí horkou vodou (DIN 51807 T1, 40°C, 90°C) 1
čtyřkuličkový test opotřebení (DIN 51350, 4) 3800/4000 N
 • neobsahuje žádné kovy.
 • redukuje tření a opotřebení i v případě odpaření základového oleje
 • vynikající odolnost proti tlaku a vysokým teplotám
 • chrání proti korozi, zadírání a přípékání.
 • nemožnost galvanické koroze
 • rychlá a jednoduchá montáž závitových spojení
 • usnadňuje rozebirání dílů vystavených vysokým teplotám i po jejich dlouhodobém působení v agresivním korozivním prostředí
 • prevence a zastavení kvílení a vibrací kotoučových brzd
 • neobsahuje olovo, měď, nikl, síru ani jejich sloučeniny
 • odolná proti působení horké i studené vody
 • sprej neobsahuje chlorovaná rozpouštědla a používá jako hnací plyn LPG

Pokyny

 • povrch před aplikací musí být suchý, čistý a odmaštěný. Odstraňte ocelovým kartáčem hrubé nečistoty a očistěte odmašťovacím prostředkem jako např. CRC Industrial degreaser
 • naneste tenký rovnoměrný film sprejem nebo štětcem
 • sestavené díly mohou být pomalu uvedeny do chodu
 • nemíchejte s jinými mazivy.
 • otestujte před použitím na plasty nebo gumu
 • nenanášejte na zařízení pod proudem, kyslíkové nebo acetylenové systémy
 • sprej používejte v dobře větraných prostorách
 • bezpečnostní list (MSDS) dle EU directive 93/112 je k dispozici pro všechny CRC produkty.