CRC Precision Cleaner

Popis

Efektivní čistící přípravek pro elektrické komponenty. CRC Precision Cleaner obsahuje vysoce čisté rozpouštědlo s efektivní účinností, které odpovídá současným požadavkům na ochranu životního prostředí. Je založen na rychle schnoucím naftenickém rozpouštědle bez obsahu složek chlóru, alkoholu nebo glykol éteru. CRC Precision Cleaner čistí rychle a efektivně kontakty a komponenty a tak zlepšuje výkonnost a spolehlivost elektrických a elektronických zařízení. Rozpouští a odstraňuje kontaminanty, které mohou vést k nárůstu vlhkosti a způsobovat korozi na citlivých kontaktech a zabraňuje tak jejich možnému selhání nebo nefunkčnosti.

Aplikace

 • Relé
 • Přepínače
 • Vypínače obvodů
 • Alarmy a signální systémy
 • Desky s tištěnými obvody
 • Konektory
 • Generátory
 • Kontakty
 • Laboratorní a testovací technika
 • Terminály
 • Zásuvky a zdířky
 • Elektromechanické sestavy
 • Kontrolky motorů
 • Senzory

Balení

12x300ml sprej

Typické vlastnosti

vzhledčirá kapalinazápachtypickýDestilační rozsah75-85°CBod vzplanutí (uzavřený kelímek)< 0°CObsah aromátů0,05 % hm.Netěkavé látky< 100 ppmBarva (Saybolt)+30Specifická hustota @ 20°C0,78Kauri-butanol hodnota75Povrchové napětí @ 25°C24 mN/mPoměr odpařování (ether = 1)2,3Měrná hmotnost výparů (vzduch = 1)3Dielektrická konstanta (*) @ 25°C1,99Řada Mobil DTE 10 Excel 32 – Viskozita, ASTM D 445 cSt při 40°C32,7

 • Rychlý čistící účinek při odstranění natavenin, lehkého oleje, otisků prstů a ostatních kontaminant
 • Nepoškozuje ozónovou vrstvu (ODP = 0,00)
 • Pravidelné opakované použití prodlužuje životnost komponent
 • Nevodivý a nekorozívní
 • Úplná odpařitelnost, nezanechává zbytky
 • Bezpečný pro veškeré kovové povrchy, většinu pryží, plastů a nátěrů
 • Ventil 360° (dnem vzhůru) pro pohodlné použití sprejů.
 • CO2 hnací médium s vysokou čistotou, umožňující dosáhnout obsahu aktivního produktu 97%.

Pokyny

 • Nastříkejte dostatečné množství na povrch a nechte odtéci. Použijte nástavec pro přesné směrování toku.
 • Vysoce hořlavá formulace. Nepoužívejte na elektrické zařízení nebo obvody pod proudem. Před použitím okruhy deaktivujte a zabraňte kontaktu s ohněm, světlem a zdroji tepla.
 • Během použití může docházet k hromadění výparů, především v uzavřených zařízeních. Zajistěte adekvátní ventilaci, kterou udržujte, dokud výpary nejsou rozptýleny. Vyčkejte na úplné zaschnutí před opětovnou aktivací systému.
 • Před použitím otestujte vliv přípravku na plasty a citlivé díly.
 • Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise č.1907/2006, článek 31 a příloh.