CRC SANSIL ECOPROTECT BLUE

Popis

Prostředek k ochraně proti korozi – bez obsahu silikonu.

Aplikace

 • Ochrana dílů opracovaných za přítomnosti chladící emulze nebo jiné kapaliny na vodní bázi
 • Ochrana dílů odmaštěných pomocí alkalických čistících prostředků a opláchnutých vodou
 • Ochrana proti korozi kovových forem nebo částí skladovaných ve venkovních krytých prostorách

Balení

12x500mlsprej

Typické vlastnosti

vzhled kapalin
barva modrá
zápach rozpouštědlo
Hustota @ 20°C Kg/L 0,68
bod vzplanutí < 0°C
bod samo vznícení >200°C
 • Díky svému nízkému povrchovému napětí přípravek Sansil Ecoprotect Blue vytěsňuje vlhkost z povrchu kovu.
 • Vysoká krycí síla
 • Transparentní film
 • Neutralizuje otisky
 • Dobré mazací činidlo, nevyžaduje vyčištění pohyblivých částí před použitím
 • Chemicky inertní pro slitiny neželezné kovy (zinek, hliník, měď, Zamak,…….)
 • Vytváří modravý vysoce kvalitní film, odolný proti vodě, který zajišťuje dlouho trvající účinnou ochranu.
 • Řada hydraulických olejů Mobil DTE 20 velmi dobře odolává korozi a umožňuje tak prodloužit interval výměny oleje a olejových filtrů. Vysoká úroveň ochrany proti opotřebení a výborné parametry filmu zajistí dokonalou funkci zařízení, která se projeví nejen menším počtem poruch, ale také zvýšením výrobní kapacity. Řízená deemulgační schopnost umožňuje těmto olejům pracovat i v soustavách znečištěných malým množstvím vody a snadno odlučovat velká množství vody.

Pokyny

 • Bezpečnostní list (MSDS) dle směrnice EU 91/155/EEC v platném znění je k dispozici.