Popis

Renovuje a chrání plasty a pryž. Zabraňuje ztvrdnutí a zmrznutí gumového těsnění. Zabraňuje vrzání plastových celků. Promazává.

Aplikace

 • Plastové hřídele a kluzné mechanismy.
 • Přesné nástroje.
 • Nemrznoucí prostředek pro plasty.
 • Montáž obalové techniky.
 • Ochrana a údržba pryže.

Balení

12×200 ML aerosol
12×300 ML aerosol
12×400 ML aerosol
24×300 ML aerosol
6×200 ML aerosol
20 L hromadné balení
4×5 L hromadné balení

Typické vlastnosti

balení aerosol čistý produkt
vzhled kapalina
barva bezbarvý
zápach rozpouštědlo
hustota 0.72 g/cm3 (@ 20°C)
bod vzplanutí – 26 °C (uzavřený kelímek)
teplota samovznícení > 200 °C
hustota par >3 (@ 20°C)
bod vzúplanutí aktivního produktu >300 °C (Closed Cup)
rozsah použitelných teplot akt. Produktu -40 till 200 °C
Dynamická viskozita aktiv. produktu 10.000 – 12.000 mPa.s (@ 20°C)
Dielectrický odpor aktiv. produktu 35 kV
Povrchové napětí aktiv. produktu 21 mN/m
 • Tvoří bezbarvý, netvrdnoucí film, eliminace skřípění, spojování a lepení.
 • Chrání kovy a slitiny.
 • Rychle penetruje.
 • Chrání plasty a pryže.
 • Odstraňuje a zabraňuje přístupu vody a vlhkosti.
 • Funguje v širokém teplotním rozmezí.
 • Bezpečný pro většinu pryží, plastů a pokryvů. Před použitím otestujte na citlivých nebo namáhaných materiálech.
 • 360° (dnem vzhůru) ventil pro pohodlné použití sprejů.
 • CO2 hnací médium s vysokou čistotou, umožňující dosáhnout obsahu aktivního produktu 95%.

Pokyny

 • Naneste tenký rovnoměrný film.
 • Použijte nástavec pro přesnou aplikaci.
 • Opakujte, pokud je to nutné.
 • Nepoužívejte na zařízení pod proudem.
 • Pro odstranění zbytků nebo přebytečného množství produktu, použijte některý z CRC čističů
 • Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise č.1907/2006, článek 31 a příloh.