Popis

Dlouhodobý inhibitor koroze pro venkovní a vnitřní prostředí.CRC SP 400 je prostředek pro dlouhodobou ochranu opracovaných povrchů a montovaných dílů skladovaných dlouhodobě jak ve venkovním tak vnitřním prostoru a určených pro přepravu za nepříznivých podmínek.Univerzální mazací prostředek s vysokou ochranou proti korozi. Produkt vytváří jantarový, suchý voskový film,kde nedochází k jeho lámání a je vysoce odolný proti vlhkosti a vysoce korosivnímu prostředí.Specifikace: vyhovuje Mil-C-16173, stupeň 4 NSN 8030-17-039-7214

Aplikace

 • Ochrana finálních komponent, dílů při mezioperačním skladování, při přepravě
 • Efektivní ochrana proti korozi při lodní zámořské přepravě, zazimování zem. strojů, ven. skladování
 • Ochrana zařízením nástrojů, matic, forem, upínek, potrubí, ojnic, lan, ventilů, převodů
 • Používán k ochraně proti působení solné lázně a chloridů u chladících zařízení
 • K ochraně v papírenských provozech a v povozech výroby lepenky
 • Použití jako tmel na konce lan a potrubní spoje
 • Ochrana v systémech klimatizací a elektrických zařízení používaných v komerčních budovách
 • Při údržbě leteckých součástí

Balení

12 x 300 mlsprej4 x 5 lkanistr20 lkanistr200 lsud

Typické vlastnosti

vzhled jantarový, voskový
Specifická váha při 20°C, areosol 0,87
Specifická váha při 20°C, produkt 0,92
Destilační rozpětí ( rozpouštědlo) Aerosol 50-230°C
Destilační rozpětí ( rozpouštědlo), produkt 160-230°C
Bod vzplanutí ( uzavřený kelímek) Aerosol < 0°C
Bod vzplanutí ( uzavřený kelímek),produkt 35°C
Dynamická viskozita při 20°C Aerosol 58,5 mPa.s
Dynamická viskozita při 20°C, produkt 200 až 700 mPa.s v záv. na struktuře parafin
Bod tuhnutí Aerosol -30°C
Bod tuh produkt -12°C
Pokrytí Aerosol 20 m2/l
pokrytí ponorem 5 m2/l
Doba odpaření rozpouštědla (při 20°C, tenký film) 1-2 hod
Vlastnosti filmu (po odpaření rozpouštědla) Vzhled filmu suchý, voskový
vlastnosti filmu: Tloušťka filmu 10-50 mm
vlastnosti filmu: Odolnost solnému roztoku (*)(ASTM B 117) při 10 mm tloušťce filmu 200 hod
vlastnosti filmu:Odolnost solnému roztoku (*)(ASTM B 117)při 50 mm tloušťce filmu >500 hod
vlastnosti filmu: teplota samovznícení >250°C
vlastnosti filmu: Teplota odporu toku (vertikální aplikace) >80°C
 • Dlouhodobá ochrana (až do 1 roku ve venkovním prostředí) pro veškeré druhy kovů během přepravy nebo dlouhodobého skladování
 • Voskový film efektivně zabraňuje pronikání vlhkosti
 • Vysoce odolný proti vlhkosti a solnému prostředí
 • Film se odstraňuje nebo rozpouští pomocí petrolejového rozpouštědla
 • Jako hnací plyn je použita uhlovodíková složka pro řízenou aplikaci a adekvátní tloušťku filmu
 • Specifikace: vyhovuje Mil-C-16173, stupeň 4 NSN 8030-17-039-7214

Pokyny

 • Před použitím dobře protřepejte. V případě nanášení ponorem nebo štětcem produkt v nádobě dobře promíchejte.
 • Aplikovaná plocha nemusí být ošetřena, je-li to ovšem nezbytné, použijte čističe na bázi rozpouštědel (CRC Fast Dry Degreaser, CRC Industrial Degreaser….).
 • Tloušťka filmu může být upravena zředěním přípravku petrolejovým rozpouštědlem, toto ovšem může ovlivnit odolnost proti korozi (viz typické vlastnosti)
 • Pro aplikaci ve vlhkém prostředí je doporučeno na povrch nejprve aplikovat produkt CRC 3-36 pro kompletní odstranění vlhkosti z povrchu, který se nechá 2 až 4 hodiny odpařit a následně se aplikuje SP 400.
 • Po ukončení aplikace vyčistěte ventil tak, že otočte nádobu obráceně a zmáčkněte hnací zařízení tak dlouho dokud neuniká pouze hnací plyn.
 • Nepoužívejte na elektricky aktivované zařízení. Produkt aplikujte v dobře větraném prostředí.
 • Bezpečnostní listy (MSDS) v souladu s nařízením EU 93/112 jsou k dispozici pro všechny CRC produkty