Popis

ESSO AUTOMATIC TRANSMISION FLUID D (21065) je vysoce hodnotný, převodový olej pro mazání a řízení automatických převodovek, které vyžadují ATF dle požadavků General Motors platných do prosince 92.Na základě vynikajících třecích vlastností je při řazení zabráněno trhavým pohybům . tzv. „Stick Slip“. Tím je zaručen tichý bezporuchový chod převodovky.Provozní kapalina sestává z vysoce hodnotného rafinátu minerálního oleje, který v kombinaci s vybranými účinnými látkami propůjčuje kapalině následující vyjímečné kvalitativní vlastnosti: · snížení opotřebení / schopnost přenést výkonVysokotlaká (EP) aditiva obsažená v oleji, tvoří mezi pohyblivými součástmi vrstvu maziva, která nese zatížení a zabraňuje otěru na zubech převodové části, na vodících kolech, na kolech čerpadel a turbín měniče, jakož i na lamelách spojky a pásech brzd.Udržení filmu maziva na mazaném místě je zvláště za vysokých teplot podporováno dobrou teplotně – viskozitní charakteristikou základového oleje.· stabilita vůči oxidaciProvozní kapalina obsahuje účinné inhibitory oxidace, které i při termickém zatížení zabraňují stárnutí oleje a zabraňují tvorbě laků a kalů.· tečení za nízkých teplotVýborné vlastnosti kapaliny za nízkých teplot, které jsou dány vysokým stupněm rafinace základového oleje a přídavkem zlepšovačů viskozitního indexu, umožňují oleji plnou funkčnost i při nízkých zimních teplotách.· potlačení pěnivostiPřevodová kapalina obsahuje vybraná aditiva, která potlačují tvorbu pěny a zajišťují schopnost odloučit vzduch. Tím je zaručena funkčnost tohoto oleje jako hydraulického oleje při řízení převodovky.· snášenlivost s těsněnímiObvyklé těsnící materiály nejsou převodovou kapalinou negativně ovlivňovány.

Aplikace

ESSO ATF D (21065) se používá v automatických převodovkách vozidel.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny