Popis

ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID F-30320 je kapalina formulovaná na bázi ropného rafinátu, syntetických komponentů a speciálně zvolených aditiv. Jedná se o velmi kvalitní provozní olej určený pro mazání a řízení automatických převodovek, zejména v nových modelech automobilů s elektronicky řízenými automatickými převodovkami, ATF F-30320 je kvalifikována jako DEXTRON III. Současně je vhodná pro použití v servořízení.Pro kapalinu ESSO ATF F-30320 jsou charakteristické následující vlastnosti: · Schopnost zmírňovat opotřebení Vhodně zvolené základové oleje a přísady použité k formulaci kapaliny zabezpečují vytvoření optimálního mazacího filmu a chrání tak zařízení spolehlivě proti opotřebení. · Tekutost při nízkých teplotách Vynikající tekutost za nízkých teplot docílená použitím speciálních aditiv zabezpečuje i při velmi nízkých venkovních teplotách, charakte-ristických pro zimní provoz, měkké řazení a v důsledku toho zvýšený jízdní komfort. · Oxidační stabilita Kombinace syntetických základových olejů, velmi kvalitních ropných rafinátů a účinných inhibitorů oxidace propůjčují produktu vynikající oxidační stabilitu, proto funkce zůstává i při silném termickém zatížení zachována po dlouhou dobu. · Ochrana zařízení proti korozi Součásti zařízení smočené kapalinou jsou chráněné proti korozi. · Odolnost proti tvorbě pěny Kapalina obsahuje speciální aditiva potlačující tvorbu pěny do té míry, že může bez problému plnit svoji funkci hydraulické náplně určené pro řízení činnosti převodovky. · Snášenlivost s těsněním Kapalina ani při vyšších teplotách neovlivňuje negativně materiály běžně používané pro výrobu těsnění.

Aplikace

Kapalina ESSO ATF F-30320 je přednostně určená pro použití v automatických převodovkách a servořízení automobilů. Může být použita i v zařízeních, kde je předepsána aplikace kapalin odpovídajících předpisům DEXRON III a převyšuje požadavky DEXRON IID a DEXRON IIE.
Při použití produktu je nutné se řídit předpisy výrobce zařízení.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny