ESSO ATF TYPE SUFFIX A

Popis

ESSO AUTOMATIC TRANSMISION FLUID TYPE SUFFIX A (ATF) je vysoce kvalitní kapalina určení k mazání a řízení všech automatických převodovek auto-mobilů, které vyžadují jako náplň ATF odpovídající původní specifikaci General Motors Type a suffix A.Na základě sladěných, konstantních třecích vlastností je při řazení minimalizován trhavý pohyb (Stip-Slick). Tím je současně zajištěna nehlučná, bezporuchová činnost automatické převodovky.ATF je tvořena spojením velmi kvalitního olejového rafinátu a směsi speciálních aditiv, které propůjčují následující charakteristické vlast-nosti:·Schopnost snížit opotřebení a přenést zatížení:V oleji obsažené vysokotlaké přísady vytvářejí mezi pohybujícími se kluznými elementy mazací vrstvu přenášející sílu, která snižuje opotřebení na bocích zubů v převodech, na čerpacích, rozváděcích a turbínových kolech měniče, jakož i lamelách spojky a brzdných plochách.Dobrá přilnavost mazacího filmu, zvláště při vyšších provozních teplotách, souvisí též s velmi příznivou závislostí viskozity na teplotě této převodové kapaliny.·Oxidační stabilitaATF obsahuje účinné inhibitory oxidace, které i při náročném tepelném zatížení zabezpečují odolnost kapaliny proti stárnutí a zabraňuje předčasné tvorbě laků nebo kalů.·Tekutost i při nízkých teplotáchVynikající tekutost souvisí s použitím vysoce rafinovaných základových olejů v kombinaci s vhodnými depresanty, které pak i při provozu v zimě zabezpečují správnou funkci kapaliny.·Odolnost proti tvorbě pěnyKapalina obsahuje taková aditiva, která potlačují tvorbu pěny, ale současně nesnižují schopnost odloučení vzduchu z oleje. V případě použití jako hydraulický olej je tím zabezpečena kontinuální, bezporuchová funkce řízení. ·Odolnost proti koroziMazané části převodovky jsou chráněné proti korozi·Snášenlivost s těsněnímiBěžné těsnící materiály nejsou ATF poškozovány.

Aplikace

ESSO ATF TYPE SUFFIX A je určena přednostně pro použití v automatických převodovkách automobilů i převodovkách s ručním řazením, dále pro servořízení.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny