Popis

Bayol 85 je technický bílý ropný olej parafinického charakteru, který odpovídá požadavkům na čistotu definovaným normami USA pro potraviny a léčiva US Food and Drug Administration (FDA) v kapitole 21 CFR 178.3620(b). Bayol 85 je vzhledově srovnatelný s vodou, nezanechává skvrny a jeho velmi nízký obsah polycyklických aromatických uhlovodíků se pohybuje bezpečně pod maximální úrovní stanovenou FDA pro technické bílé oleje. Výsledkem je vynikající barevná stabilita vůči působení světla a tepla. Má rovněž velmi nízkou až nulovou toxicitu, velmi nízký až nulový dopad na životní prostředí a velmi nízkou fytotoxicitu. Jakost bílých olejů ExxonMobil je zaručena u každé dodávky. Výroba a kontrola těchto výrobků probíhá dle systému řízení jakosti výroby ExxonMobil EN ISO 9000 nebo ekvivalentní normy.

Aplikace

  • Bayol představuje nízkoviskozitní technické bílé oleje vhodné pro aplikace, u kterých není vyžadována čistota potravinářského nebo farmaceutického stupně a kde je kladen důraz na barvu, barevnou a chemickou stabilitu a snášenlivost s životním prostředím.
  • Textilní a koželužský průmysl – Bayol 85 lze používat v mazivech pro pletařské a šicí stroje a pro navíjení nebo spřádání syntetických (nylonových) a přírodních (bavlněných, hedvábných) vláken. Bayol 85 je možné používat i jako pomocný provozní prostředek namísto přírodních olejů.
  • Chemický průmysl – Bayol 85 lze používat jako nosnou kapalinu pro různé přísady, jako jsou odpěňovače v papírenském průmyslu nebo polymerových procesech.
  • Agrochemický průmysl – Bayol 85 lze používat jako nosnou kapalinu pro takové aplikace, jako jsou insekticidy pro domácnosti, veterinární postřiky nebo pro povlakování zabraňující hrudkování hnojiv.
  • Sklářské a betonářské provozy – Bayol 85 lze používat jako prostředek proti snímání sklářských forem, sádrových forem nebo pro odbedňování.
  • Protiprachové provozy – Bayol 85 lze používat při úpravě vzduchových filtrů nebo pro zpracování a stabilizaci zeminy.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny