Popis

BEACON 2 jsou světlá víceúčelová maziva. Jsou formulovaná na základě litného mýdla a parafinického ropného rafinátu, obsahujícího speciální aditiva.Vyznačují se následujícími charakteristickými vlastnostmi:-Schopností zmírňovat opotřebení a přenášet zatížení: Film tvořený plastickým mazivem snižuje opotřebení povrchu kluzných elementů a tím prodlužuje životnost strojů. -Stabilitou při hnětení: Struktura i konzistence těchto plastických maziv zůstává zachována i při intenzívním mechanickém i termickém zatížení v širokém rozmezí teplot. -Odolností proti oxidaci: Na základě vynikající oxidační stability zůstává dlouhodobě zachována jejich mazací schopnost. -Odolností proti působení vody: BEACON 2 a BEACON 3 jsou maziva odolná proti vodě a z tohoto důvodu jsou vhodná pro aplikace za přítomnosti vlhkosti. -Schopností zamezit korozi: Přísady obsažené v plastických mazivech zabezpečují na kovovém povrchu jeho ochranu proti korozi. ·Stabilitou při působení vibrací: BEACON 3 je zvlášť vhodný pro mazání funkčních prvků strojů, které jsou vystaveny silným vibracím.

Aplikace

Víceúčelová plastická maziva BEACON jsou použitelná v následujícím rozmezí teplot:
BEACON 2: –20 až +130 °C (krátkodobě i výše).
BEACON 2 se používá pro: 1. Valivá ložiska různých typů, normálně zatížená a s hodnotou n.dm přes 400 000. 2. Kluzná ložiska

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny