Popis

CARUM 330 je světlehnědé plastické mazivo určené speciálně pro mazání valivých ložisek a dalších kluzných ploch strojů a zařízení v potravinářském průmyslu.Je formulován na základě komplexního vápenatého zpevňovadla a mediciálního bílého oleje. Plastické mazivo CARUM 330 je charakterizováno následujícími kvalitativními vlastnostmi:·Snášenlivostí s potravinami:Všechny složky plastického maziva CARUM 330 odpovídají „US Food und Drug administration (FDA) Regulation 21 CFR 178.3570“. Podle tohoto nařízení nesmí být do potravin přimíseno více, jak 0,001% plastického maziva. Za dodržení této hranice je plně zodpovědný uživatel maziva.·Schopností zmírňovat opotře-bení a přenášet zatíženíPřísady obsažené v plastickém mazivu vytvářejí na kovových kluzných plochách mazací film schopný přenášet zatížení, který při provozu snižuje tření a opotřebení kluzných elementů.·Odolností proti působení vody Toto speciální plastické mazivo se vyznačuje vynikající odolností proti působení vody. Kromě toho je též odolné proti vlivu páry, ovocných a zeleninových šťáv, piva a dalších typů nápojů.·Stabilitou při hněteníV doporučeném teplotním rozmezí i obecně při velkém namáhání zůstává struktura a konzistence maziva zachována dlouhou dobu.·Oxidační stabilitouDobrá oxidační stabilita přispívá k dosažení optimální životnosti plastického maziva.CARUM 330 patří mezi značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a je dostupný v celém světě.

Aplikace

CARUM 330 lze použít v rozsahu teplot -20 až 120°C. Je vhodné především pro mazání kluzných a valivých ložisek i dalších kluzných ploch na strojích a zařízeních v potravinářském průmyslu, např. na jatkách, v mlékárnách, pivovarech a v závodech na zpracování ryb.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny