Popis

ESSO CLEAN je syntetická kapalina neobsahující halogeny. Je určená zejména pro čištění a odmašťování v zařízeních pracujících při normální teplotě.Pro ESSO CLEAN jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: · Neobsahuje žádné halogeny, je plně syntetický · Vysoká čistící schopnost · Vynikající vzlínavost (zateče i do velmi malých otvorů) · Přijatelná rychlost odpařování, bez nepříjemného zápachu · Obsah aromátů pod 0,002 % hm · Nepoškozuje čištěný povrch · Bod vzplanutí vyšší, než 55 oC (kapalina třídy nebezpečnosti III podle ČSN 65 0201) Čistící schopnost byla laboratorně odzkoušena a optimalizována především pro oleje a kapaliny ESSO určené ke zpracování kovů.

Aplikace

  • ESSO CLEAN může v mnoha případech úspěšně nahradit chlorované kapalné uhlovodíky, jako jsou např. tri- a perchlóretylén.
  • Jeho účinnost byla prokázána na řadě aplikací. ESSO CLEAN je obzvláště vhodný pro použití v zařízeních pracujících za normální teploty. Při dodržení odpovídajících bezpečnostních opatření může být ESSO CLEAN aplikován následujícími způsoby:
  • · Nanášením štětcem, ponořováním předmětů nebo skrápěním
  • · V ultrazvukových čistících zařízeních
  • · V zařízeních na odmašťování horkou parou rekonstruovaných na odmaštění v kapalné fázi
  • · Ve velkých čistících linkách pracujících na principu ponořování a skrápění předmětů, tvořících součást ucelených technologických procesů

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny