ESSO COMPRESSOR OIL RS VDL 32

Popis

ESSO COMPRESSOR OIL RS VDL 32, 46, 68 jsou plně syntetické kompresorové oleje formulované na bázi polyalfaolefinů. Byly vyvinuty speciálně pro použití v rotačních kompresorech, mezi něž paří např. šroubové kompresory chlazené nastřikováním oleje. V těchto zařízeních zabezpečuje mazivo především odvod tepla vznikajícího kompresí, ale současně i utěsnění kompresního prostoru a mazání ložisek i konstrukčních prvků přenášejících zatížení.ESSO COMPRESSOR OIL RS se vyznačují následujícími charakte-ristickými vlastnostmi: · Oxidační stabilitou a malým sklonem k tvorbě koksu: Syntetický základový olej ve spojení se speciálními antioxidanty pro-půjčují ESSO COMPRESSOR OIL RS vynikající odolnost proti oxidaci a zanedbatelný sklon k tvorbě koksu, které zvláště v případě termicky velmi zatížených šroubových kompresorů zabraňují ucpání odlučovačů olejů ze vzduchu (Coalescer Bloking). · Dlouhou životností / prodlou-ženými intervaly výměny: Jak bylo prokázáno v provozních podmínkách, vynikající oxidační stabilita a malý sklon k tvorbě koksu ve srovnání s konvenčními kompresorovými oleji na bázi ropných surovin umožňují delší nepřetržitý provoz i prodloužené intervaly výměny oleje.· Schopností zabránit opotřebení přenášet zatížení: Vysokotlaká aditiva obsažená v oleji ochraňují účinně ložiska a konstrukční prvky kompresorů přenášející zatížení před opotřebením. · Malým sklonem k tvorbě pěny. Speciální aditiva potlačují velmi efektivně tvorbu pěny také při intenzivní recirkulaci oleje. · Dobrou ochranu proti korozi. Součásti kompresoru, které jsou v kontaktu s olejem, jsou účinně chráněny inhibitory koroze. · Dobrou snášenlivostí s těsnícími materiály. Běžné těsnící materiály a hmoty používané pro výrobu hadic nejsou olejem poškozovány a proto jejich použití není působením oleje nijak omezeno.

Aplikace

Použití ESSO COMPRESSOR OIL RS je preferováno u rotačních kompresorů, např. :
· Šroubových kompresorů
· Lopatkových kompresorů

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny