Popis

Cylesstic je obchodní značka řady kvalitních olejů pro mazání válců parních strojů, která splňuje přesné požadavky na mazání. Oleje o viskozitních stupních obsahující polární složky zajišťují vynikající ochranu proti opotřebení ve šnekových převodovkách a jsou doporučeny pro parní stroje pracující s nasycenou nebo mírně přehřátou párou při vysokých nebo nízkých tlacích. Dále jsou doporučeny do aplikací, kde dochází k vytváření kondenzátu na stěnách válců. Olej neobsahující polární složky je doporučen pro použití ve vysokotlakých systémech pracujících s přehřátou párou. Oleje Cylesstic jsou dostupné ve čtyřech viskozitních stupních. Tyto stupně odpovídají klasifikačnímu systému ISO. Produkty tří stupňů: Cylesstic 460, 680 a 1000 obsahují nekyselé lojové složky, které zajišťují dobré mazání při podmínkách vysoké vlhkosti, které souvisejí s používáním nasycené páry. Čtvrtý stupeň Cylesstic 1500 tyto polární složky neobsahuje, ovšem je speciálně formulován pro použití v suchých, vysokoteplotních pracovních podmínkách souvisejících s přehřátou párou.

Aplikace

  • Mazání válců parních strojů – Oleje o všech čtyřech viskozitních stupních jsou vhodné pro použití kde je žádoucí dobrá oddělitelnost maziva od kondenzátu. Cylesstic 460 je doporučen pro nízkotlaké systémy používající nasycenou páru. Cylesstic 680 a Cylesstic 1000 jsou doporučeny pro vysokotlaké systémy využívající nasycenou páru. Tyto oleje obsahující polární složky umožňují snížit celkovou spotřebu, zajišťují dobrou přilnavost na stěny válců a zajišťují dobrou oddělitelnost od odváděné páry.
  • Atomizace – Na rozdíl od většiny pohybujících se částí, které jsou přímo mazány olejem nebo plastickým mazivem, válce parních strojů jsou obvykle mazány olejovou mlhou přiváděnou pomocí páry. Olej je vstřikován do páry z rozprašovače umístěného do parního potrubí před parní komorou. Pára prochází kolem otevřeného rozprašovače relativně vysokou rychlostí a zachycuje uvolňované kapičky oleje. Při dodržení odpovídajících podmínek je takto produkovaná olejová mlha rozptýlena do přicházející páry. Tímto dochází k mazání veškerých pohybujících se částí, které jsou v kontaktu s párou.
  • K dosažení efektivnosti musí být olejová mlha rozptýlena ve velmi malých částečkách. U velkých kapek dochází k usazování mimo tok páry a tyto pak nedosáhnou vzdálenější oblasti, které pak nejsou mazány. V jiných místech naopak může docházet k nadměrnému hromadění oleje, které zanechává zbytky na povrchu válců. Pro zajištění dobrého mazání válců je dosažení dokonalého rozptýlení oleje nezbytné. Náležité rozptýlení je závislé na charakteristice oleje a stejně tak na viskozitě. Olej, který je příliš těžký, nelze rozložit na odpovídající malé kapky. Na druhou stranu olej, který je příliš lehký nemá odpovídající únosnost mazacího filmu. Olej řady Cylesstic mají dobré rozptylové vlastnosti a mohou být použity v odpovídající viskozitě pro účinnou ochranu mazaných povrchů.
  • Oleje Cylesstic obsahující polární složky jsou kromě použití k mazání náročných aplikací parních strojů také vnikající pro mazání šnekových převodů. Šnekové převody, závitové hřídele a podobné aplikace jsou charakterizovány vysokým stupněm třecích pohybů za vysokého zatížení. Tyto oleje s vysokou mazivostí tak minimalizují opotřebení namáhaných částí.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny