Popis

DRAW-EX 41 je pastovité chladící mazivo, které smíchané s vodou dává mléčný roztok.Toto tažné mazivo, prosté minerálních olejů, se používá podle stupně tváření jako čistá pasta, nebo ve zředěném stavu k tažení drátů, tyčí a trubek z oceli, mosazi a mědi, dále k hlubokému tažení konstrukčních součástí z oceli.Výrobek má výborné mazací vlastnosti v zóně přetváření, takže se snižuje opotřebení na tažném nářadí a zlepšuje se povrchová kvalita taženého materiálu.Pro použití v tažném výrobním procesu za mokra se vyznačuje dobrou chladící a oplachovací schopností.DRAW-EX 41 nezpůsobuje korozi. Pozdější odstranění tažného maziva vodou nebo alkalickými čistidly probíhá bez problémů. Protože jsou alkalické zbytky náchylné vytvářet na kovových plochách skvrny, měl by být k mycímu prostředku přidán konzervační prostředek.

Aplikace

DRAW-EX 41 se mimo jiné používá k:
· tažení drátů z mědi pro elektrotechniku na strojích s tažením za mokra (kromě Niehoff M85) ve vícenásledném tažení až do rychlosti tažení 18 m/s.
· hlubokému tažení přepracovaného ocelového drátu, např. mosazí potaženého drátěného cordu pro výrobu pneumatik, průřez drátu: 1/0,5 mm, rychlost tažení ca 20 m/s.
· tažení trub z mosazi na jednoduchých tažných strojích. Přitom jsou roury ponořovány do 10% obj. roztoku, osušeny a pak taženy (konečné opracování).
· hluboké tažení ocelových součástí na excentrických klikových lisech pro automobilový průmysl, např. sedadla řidiče pro traktory, pouzdra filtrů, krycí víka
· hluboké tažení zboží pro domácnost, jako jsou hrnce, nádoby, dózy z ušlechtilé oceli.
Oblasti použití:
Koncentrace % obj.
Střední a jemné tažení drátů (za mokra) 2 až 15
Tažení tyčí a rour(ponorné tažení) 4 až 10
Hluboké tažení 10 až 100

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny