Popis

ESTOR P 30 byl vyvinut pro mazání zážehových a vznětových plynových motorů. Je možné doložit rozsáhlými provozními zkušenostmi, že tyto oleje mohou přo použití různých druhů plynů, např. Zemního plynu, plynu z čistíren odpadních vod nebo skládek a bioplynu jako paliva dosáhnout delší výměnné intervaly, než běžné oleje pro plynové motory.Tyto oleje se velmi dobře osvědčily v nejtěžších provozních podmínkách na různých typech plynových motorů.Vysoká užitná hodnota olejů je zaručena ověřenou kombinací velmi kvalitních parafinických základových olejů a speciálních aditiv.Oleje ESTOR P 30 a P 40 se vyznačují následujícími charakteris-tiskými vlastnostmi:·Vynikající termickou stabilitou a odolností proti oxidaci, které vytvářejí předpoklady pro dosažení dlouhých intervalů výměny.·Velmi dobrou čistící schopností a nízkým obsahem síranového popele, které zabraňují tvorbě škodlivých úsad ve spalovacím prostoru, na pístech a zapalovacích svíčkách. Tím se vyloučí rušivé samozápaly.·Vysokou neutralizační schopností. V důsledku toho je motor chráněn proti korozním účinkům i při spalování plynů obsahujících sirovodík.·Mazané části motoru optimálně chrání proti opotřebení a korozi.

Aplikace

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu