Popis

ESTOR PC 40 patří mezi značkové oleje pro plynové motory mezinárodní organizace ESSO a je k dispozici ve viskozitní třídě SAE 40. Byl koncipován speciálně pro plynové motory vybavené katalyzátorem. ESTOR PC 40 je určený pro zážehové plynové motory pracující se zemním plynem, plynem z čistíren odpadních vod a bioplynem jako palivem. Jeho výborné vlastnosti byly potvrzené rozsáhlými provozními pokusy. Může být použit i v plynových motorech bez katalyzátoru.Vysoká užitná hodnota olejů je zaručena ověřenou kombinací velmi kvalitních parafinických základových olejů a speciálních, zvláště účinných aditiv.Oleje ESTOR PC 40 se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi: · Vynikající termickou stabilitou a odolností proti oxidaci a působení dusíkatých sloučenin, které vytvářejí předpoklady pro dosažení dlouhých intervalů výměny. · Velmi dobrou čistící schopností, která zabraňuje tvorbě škodlivých úsad ve spalovacím prostoru, na pístech a zapalovacích svíčkách. Tím se vyloučí rušivé samozápaly. · V důsledku nízkého obsahu síranového popele a fosforu je minimalizována tvorba úsad poškozujících katalyzátor. · Mazané části motoru optimálně chrání proti opotřebení a korozi.

Aplikace

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu