ESSO FANOX AN 32, 38

Popis

FANOX AN 32 a FANOX AN 38 jsou řezné oleje nemísitelné s vodou určené pro třískové obrábění součástek z dobře obrobitelných materiálů.Přísady obsažené v těchto řezných olejích zabezpečují co nejlepší řezné podmínky v místě působení, snižují tvorbu olejové mlhy na pracovišti, polotovary i hotové výrobky dočasně chrání proti korozi.Tyto řezné oleje nezabarvují součásti z mědi nebo měděných slitin.Nízkoviskózní FANOX AN 32 se vyznačuje velmi dobrou chladící a vymývací schopností, což umožňuje rychlé odstraňování částeček vznikajících např. broušením.Viskóznější FANOX AN 38 má vynikající mazací a chladící vlastnosti, které předurčují jeho aplikaci pro výroby na automatických soustruzích, při relativně vysokém výkonu obrábění.FANOX AN 32 a FANOX AN 38 neobsahují aditiva s chlórem.

Aplikace

  • FANOX AN 32 se používá na:
  • · Broušení hliníkových profilů na pásových bruskách.
  • · Podélné a čelní soustružení, vrtání, frézování, řezání závitů, protahování součástek ze slitin mědi a zinku.
  • · Výrobu přesných a normovaných dílů z hliníkových a měděných slitin a z lehce obrobitelných konstrukčních ocelí.
  • FANOX AN 38 se používá na:
  • · Hromadnou výrobu součástek z lehce obrobitelných konstrukčních a automatových ocelí.
  • · Odvalovací frézování ozubených kol z nízkolegovaných ocelí.
  • · Soustružení, vrtání, řezání závitů a frézování spojovacích prvků, při výrobě přesných a normovaných součástek z nástrojových a zušlechtilých ocelí.
  • Broušení frézek z tvrdých nástrojových ocelí na vysokorychlostních CNC bruskách s diamantovými kotouči.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

  • produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu