ESSO FORMENOEL E 20 B

Popis

FORMENOEL E 20 B je vodoumísitelný formový olej určený pro stavební průmysl. Po smísení s vodou vznikne emulze oleje ve vodě, která při aplikaci mezi betonem a bedněním vytvoří tenký, stabilní dělící film. Tím je zabráněno nalepování betonu na bednění a formy, umožněno snadné a rychlé sejmutí neznečištěného bednění, bez rizika poškození betonového povrchu.Přilnavost materiálů používaných pro povrchové úpravy, např. omítek, štuk, barevných nátěrů, umělých hmot není FORMENOEL E 20 B negativně ovlivněna.FORMENOEL E 20 B je v souladu s testem CEC-L-33-T-82 biologicky odbouratelný a je proto s výhodou použitelný v ekologicky citlivých oblastech.

Aplikace

FORMENOEL E 20 B je přednostně určen pro použití v kombinaci s dřevěnými bedněními s hladkým (ohoblovaným) nebo hrubým (neohoblovaným) povrchem ve stavebním průmyslu a při asfaltování silnic. Je však vhodný i pro bednění a formy z jiných materiálů, tj. dřeva obecně, lisovaného papíru a jiných vláknitých materiálů.
FORMENOEL E 20 B se osvědčil především v následujících aplikacích:
· Při betonování ploch na stavbách a speciálně betonových dílů vytvrzovaných na dřevěných plochách.
· Při asfaltování silnic, k zabránění nalepování asfaltových směsí na části strojů a zásobníky.
· K impregnaci dřevěných bednění ponořením do 10 % emulze a následným osušením.
FORMENOEL E 20 B se používá v koncentraci 8 – 10 % obj.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu