ESSO FORMENOEL SO 2

Popis

FORMENOEL SO 2, 6, 10 jsou účinné oddělovací oleje, přednostně určené pro ocelová, ale i dřevěná a plastová bednění a formy při výrobě panelů, betonových prvků a betonářské práce na stavbách.Tyto produkty jsou formulované na bázi ropného oleje a zvláštních přísad zlepšujících oddělovací schopnost oleje, které na fyzikálně-chemickém principu zabraňují vytváření pevných vazeb mezi čerstvým betonem a bedněním.Tenký film fomového oleje umožňuje po ztvrdnutí betonu snadno a bez poškození oddělit bednění, takže odpadá dodatečné opracování betonových dílů a prvků.Formové oleje se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi: · Nejhospodárněji lze oleje na bednění a formy nanášet stříkáním pomocí stříkacího zařízení, neboť potom vytvářejí rovnoměrný, tenký, velmi přilnavý film. Především film vytvořený z FORMENOEL SO-6 odolává mechanickým účinkům při nalévání betonu. Vydatnost olejů se pohybuje v rozmezí 60-80m2 /l. · Olejový dělící film zabezpečuje po ztuhnutí betonu snadné, rychlé a čisté oddělení bednění. Na tomto základě lze dosáhnout vysokou rozměrovou přesnost vyrobených betonových dílů. · Protože olej zabraňuje nalepování betonu na bednění a formy, odpadá jejich časové náročné čištění. Olej, který ulpí na povrchu nástrojů je možné snadno odstranit, čímž se zjednoduší a zkrátí údržba a příprava zařízení. · Tyto produkty chrání krátkodobě míchače, zařízení pro dopravu betonu a ocelová bednění proti korozi.

Aplikace

FORMENOEL S0-2 nachází uplatnění především při výrobě:
· Na vzduchu tuhnoucích desek, dlaždic a prefabrikátů z vibračního tlakového betonu.
· Lehkých prefabrikátů vytvrzovaných v parních komorách.
FORMENOEL S0-6 nachází uplatnění především při výrobě:
· Betonových dílů produkovaných pomocí forem, např. rour s hrdlem i bez.
· Stropních dílů.
· Věnců pro jímky, kontrolních jímek kanalizačních prvků a silničních kanalizačních odvaděčů.
· Obrubníků a podkladových van.
· Stěnových dílců vytvrzovaných termicky.
· Prefabrikovaných nosníků.
· Hotových mostních dílců ze železobetonových rámů pro kanály.
FORMENOEL S0-10 nachází uplatnění především při výrobě:
· Komínových rour ze šamotu.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu