ESSO FORMENOEL ST-3

Popis

FORMENOEL ST-3 je vysoce kvalitní formový olej určený především pro bednění a formy z ocele a nesavého dřeva, případně i hliníku a plastů, jak při výrobě betonových prefabrikátů, tak i na stavbách.Olej obsahuje zvláštní přísady, které po vytvoření tenkého filmu mezi povrchem betonu a bedněním na fyzikálně-chemickém principu zabraňují vytváření pevných vazeb mezi oběma materiály a tím umožní jejich lehké oddělení bez poškození.Olej se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi: · Je použitelný za každého počasí. Výhodné je olej nanášet pomocí stříkacího zařízení, neboť potom vytváří rovnoměrný, tenký, velmi přilnavý film, který se nesmívá ani deštěm. Vydatnost olejů se pohybuje v rozmezí 80-100 m2 /l. · Olejový dělící film zabezpečuje po stuhnutí betonu snadné, rychlé a čisté oddělení bednění. · Použití oleje přispívá k vytvoření hladkého povrchu betonu v kvalitě požadovaného pro pohledovépovrchy, nebo plochy určené pro přímé tapetování, bez skvrn a staženin. Toho se dá s výhodou využít pro výrobu tvarově přesných betonových dílůs různou povrchovou strukturou, hladkých, drsných, případně strukturovaných pomocí matric např. z pěnového polystyrenu, gumy a dřeva. · Přilnavost materiálů používaných k případné úpravě povrchu, jako např. omítek, nátěrů, lepidel, plastických hmot a tmelů není olejem negativně ovlivňována. · Protože olej zabraňuje nalepování betonu na bednění a formy, odpadá jejich časové náročné čištění.Olej, který ulpí na povrchu nástrojů je možné snadno odstranit, čímž se zjednodušší a zkrátí údržba a příprava zařízení. · Produkt impregnuje dřevěná bednění a ocelová bednění krátkodobě chrání proti korozi. · Termické vytvrzování nemá na funkci oleje negativní vliv.

Aplikace

FORMENOEL ST-3 nachází uplatnění především při výrobě:
· Plochých, případně pro přímé tapetování určených ploch v místní výstavbě, při inženýrských pozemních stavbách, stavbě mostů, při výrobě předpjatého betonu.
· Stropních a stěnových panelů a polotovarů, pilířů, nosníků, částí schodišť a dalších tvarových dílů.
· Hotových garáží.
· Betonových těles pro transformátorové stanice.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu