Popis

Produkty řady ESSO GEAR OIL GP-D jsou převodové oleje pro nákladní automobily, formulované na bázi minerálních základových olejů a vhodně zvolené kombinaci aditiv, zajišťují zejména zmírnění opotřebení a ochranu zařízení proti korozi.Pro oleje ESSO GEAR OIL GP-D jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti:·Zmírnění opotřebení a schopnost přenášet zatížení – Vysokotlaké (EP) přísady obsažené v převodových olejích vytvářejí na plochách ozubených kol vrstvu přenášející zatížení. Tato vrstva pak zvláště při velkém mechanickém zatížení snižuje opotřebení aktivních ploch ozubených kol.·Odolnost proti oxidaci – Převodové oleje jsou odolné vůči stárnutí i při vyšším termickém zatížení. Proto jsou vhodné jako dlouhodobá náplň a v souladu s intervaly výměny předepsanými výrobci převodovek je možné tyto oleje i jen doplňovat. ·Malý sklon k tvorbě pěny – Speciální účinné látky obsažené v použité směsi aditiv potlačují tvorbu pěny.·Ochrana zařízení proti korozi – Strojní součásti smočené olejem jsou chráněné proti korozi.·Dobrá tekutost za chladu – Příznivá tekutost produktů i za nízkých teplot souvisí s použitím vysoce rafinovaných základových olejů a aditiva zlepšujícího závislost viskozity olejů na teplotě, čímž je zajištěna plná funkčnost i v podmínkách zimního provozu.·Snášenlivost s těsnícími materiály – Funkčnost běžných těsnících hmot není převodovými oleji negativně ovlivňována.

Aplikace

  • Převodové oleje ESSO GEAR OIL GP-D jsou učené pro převodovky řazení, převody řízení, náhony os (ale nikoliv s hypoidními převody) v nákladních a užitkových vozidlech, lokomotivách atd.
  • Při použití oleje je nutné respektovat předpisy výrobců automobilů.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

  • produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu