Popis

GREASE LT 2 je částečně syntetické, velmi výkonné, víceúčelové mazivo s vynikající trvanlivostí(LT= long term). Je formulováno na základě komplexního litného zpevňovadla a směsi polyalfaolefinů s ropným parafinickým olejem.Pro plastické mazivo GREASE LT 2 je charakteristické: · Vlastnosti vyplývající z použití částečně syntetického základového oleje: Směs základových olejů – polyalfaolefinů a parafinického ropného oleje – byla optimalizována s ohledem na požadované aplikační vlastnosti plastického maziva, tj. široké rozmezí pracovních teplot a použití jako dlouhodobého nebo celoživotního maziva. · Schopností zmírňovat opo-třebení a přenášet zatížení: Plastické mazivo obsahuje aditiva zajišťující kvalitní ochranu namazaných součástí proti opotřebení a tribokorozi. V případě vibrací se aktivují vysokotlaká aditiva. · Mimořádně dlouhá životnost: Mimořádná životnost plastického maziva GREASE LT 2 byla prokázána výsledky zkoušek na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem. Životnost F 50 při 120°C přesáhla 3000 hod. To 10 až 15 krát překračuje hodnotu dosahovanou běžnými ložiskovými nebo víceúčelovými plastickými mazivy. V důsledku mimořádné životnosti plastického maziva GREASE LT 2 mohou být za určitých okolností, např. pokud není mazivo extrémně znečišťováno, výrazně prodloužené intervaly domazávání.

Aplikace

  • Plastické mazivo GREASE LT 2 lze aplikovat v rozmezí pracovních teplot od -35 do +160°C, krátkodobě i při vyšší teplotě.
  • Je určené jako trvanlivá náplň např. výsuvných ložisek spojek, u kterých byla překročena výkonnostní hranice konvenčních plastických maziv na bázi litných komplexních zpevňovadel (např. ESSO UNIREX N 3).
  • Dále je vhodné pro ložiska s vysokou obvodovou rychlostí a parametrem nxdm více než 500 000 mm/ min.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu