ESSO GREASE TCL 435

Popis

GREASE TCL 435 je polotekuté, zelené plastické mazivo určené především pro centrální systémy mazání v užitkových vozidlech a autobusech. složení směsi základových olejů, tvořené naftenickým ropným olejem a syntetickým olejem na bázi polyalfaolefinů, bylo optimalizováno s ohledem na předpokládané podmínky (nízké vnější teploty) a požadavky na mazivo při použití (dobrá tekutost). Viskozita směsi základových olejů činí jen 40mm2 / s.Pro GREASE TCL jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti:·Schopností zmírňovat opotřebení a přenášet zatížení:Vyvážené množství vysokotlakých (EP) aditiv v receptuře plastického maziva zmírňuje opotřebení povrchu kluzných elementů a zvyšuje schopnost maziva přenášet zatížení.·Stabilitou při hnětení:Ačkoli plastické mazivo GREASE TCL 435 bylo koncipováno především pro ztrátové mazání, jeho struktura a konzistence zůstává i při intenzívním mechanickém zatížení v rozsahu povolených pracovních teplot.·Vynikající čerpatelnost:Plastické mazivo GREASE TCL 435 bylo vyvinuté speciálně pro použití v centrálních systémech mazání . V důsledku svojí měkké konzistence je proto velmi dobře čerpatelné i v dlouhých přívodních trubicích a při nízkých teplotách.·Odolnost proti působení vody:Ve srovnání s běžně dostupnými tekutými plastickými mazivy na bázi sodného zpevňovadla je plastické mazivo GREASE TCL 435, které je zahuštěno litným mýdlem, odolné proti působení vody. ·Snášenlivost s těsnícími materiály:Vlastnosti obvyklých těsnícím materiálů nejsou plastickým mazivem GREASE TCL 435 vůbec, nebo jen málo ovlivňovány.

Aplikace

GREASE TCL 435 je speciální produkt určený pro použití v centrálních systémech mazání užitkových vozidel a stacionárních strojů.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu