ESSO HAERTEOEL XD 100

Popis

HAERTEOEL XD 100 je formulován na bázi ropných frakcí a je určený pro termální kalení ocelových komponent. Jsou pro něj charakteristické následující vlastnosti: · Velmi vysoká ochlazovací schopnost HAERTEOEL XD 100 je učelné použít všude tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké rychlosti ochlazení. · Zachování čistého povrchu HAERTEOEL XD 100 neovlivňuje negativně kvalitu povrchu ochlazovaného materiálu. · Vysoký bod vzplanutí Vysoký bod vzplanutí použitého základového oleje vytváří při použití HAERTEOEL XD 100 předpoklad bezpečného provozu. · Nízká odparnost Pro vysoce kvalitní základový olej použitý k formulaci HAERTEOEL XD 100 je charakteristická nízká odparnost i při vysokých teplotách. Z toho vyplývají pro uživatele následující výhody: -Nižší spotřeba oleje na doplňování lázně -Menší znečišťování životního prostředí. · Tepelná stabilita HAERTEOEL XD 100 je tepelně velmi stabilní. Z tohoto důvodu i při vysokých teplotách kalení vzniká jen nepatrné množství produktů rozkladu oleje, negativně ovlivňujících kvalitu oleje nebo ochlazovaných součástí. · Odolnost proti stárnutí: Zvolená kombinace základového oleje a aditiv zajišťuje u HAERTEOEL XD 100 vysokou termickou a oxidační stabilitu. Z tohoto důvodu zůstávají výše uvedené vlastnosti dlouhodobě zachovány také při extrémně náročných aplikacích. Filtrací oleje a použitím ochranné atmosféry lze životnost oleje ještě významně prodloužit.

Aplikace

  • V důsledku své schopnosti velmi rychlého ochlazování je účelné HAERTEOEL XD 100 použít pro takové případy termálního kalení, kde jsou požadovány extrémně krátké časy ochlazování předmětů ve spojení s vysokou pevností.
  • Teploty olejové lázně by neměly dlouhodobě překročit následující hodnoty:
  • · Při použití inertní atmosféry 150 oC
  • · Při práci bez inertní armosféry 60-130°C
  • HAERTEOEL XD 100 je vhodný především pro tepelné zpracování dílů z nízkolegovaných ocelí, např. spojovacích tyčí, klikových hřídelí, stabilizátorů a dalších konstrukčních součástek z ocelí k zušlechtění, nástrojových a konstrukčních.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

  • produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu