Popis

Oleje HLPD jsou kvalitní hydraulické oleje, formulované na bázi ropného oleje a obsahující speciální kombinaci aditiv, které snižují opotřebení, mají v hydraulických zařízeních čistící efekt a udržují drobné nečistoty trvale ve vznosu. Tyto hydraulické oleje mohou přijmout omezené množství vody, kterou emulgují. Jsou určené především pro obráběcí stoje s elektro-hydraulickým řízením, v jejichž hydraulických systémech a převodovkách vznikají, nebo pronikají oděr, nečistoty, obráběcí kapaliny apod.K charakteristickým kvalitativním znakům těchto olejů patří: · Odolnost proti opotřebení schopnost přenášet zatížení Obsahují vysokotlaké přísady, které umožňují efektivní přenos zatížení mezi pohybujícími se kluznými elementy. Tím se sníží tření a opotřebení, např. řídících prvků. Na základě aditiv zmírňujících tření a přenášejících zatížení je zajištěno, že při pomalém pohybu nedochází mezi těsněním pracovního pístu a válcem k trhavému pohybu. (Stick-Slip-Effekt). · Schopnost čistit a udržovat zařízení ve vznosu V důsledku dobrého čistícího efektu oleje a schopnosti udržovat nečistoty ve vznosu je zabezpečeno, že nečistoty běžně se vyskytující v použitých hydraulických olejích se neusazují v řídících elementech nebo jinde.Tyto nečistoty vznikají při běžném používání olejů otěrem, reakcemi, nebo se do olejů dostávají z pracovního prostředí. Působením aditiv obsažených v oleji jsou tyto nečistoty rozmělňovány v podobně drobných částic pak udržovány ve vznosu. Malá množství vody jsou olejem přijímána. · Zamezení koroze Naolejované kovové součásti hydraulických systémů jsou chráněné proti korozi a to i při dlouhodobějším odstavení zařízení. Výběr vhodné viskozity hydraulického oleje závisí ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců zařízení.

Aplikace

Oleje HLPD se používají v:
· Hydraulických zařízeních s hydrostatickým pohonem.
· Hydraulických čerpadlech a hydromotorech, které na základě svojí konstrukce nebo v důsledku provozních podmínek musejí pracovat s oleji obsahujícími přísady ke snížení opotřebení.
· Elektrolamelových spojkách

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu