ESSO HYDRAULIKFLUID HLP

Popis

Oleje řady HYDRAULIKFLUID HLP jsou hydraulické oleje na bázi minerálních olejů s přísadami pro snížení opotřebení. Používají se převážně v mechanicky a termicky zatížených hydraulických zaříze-ních.Pro tyto hydraulické oleje jsou charakteristické následující kvali-tativní znaky: · Zmírnění opotřebení a odolnost proti zátěži Díky vysokotlakým přísadám, které vytvářejí na kluzných plochách vrstvu maziva, odolnou proti zátěži, je snižováno tření a tím opotřebení kluzných ploch. · Oxidační stabilitaDíky které zůstává zachována mazací schopnost po dlouhou dobu provozu oleje. · Ochrana proti koroziÚčinnými látkami, které chrání kovové plochy před korozivními účinky. Vytvořený ochranný film je účinný i během delších odstávek. · Potlačení tvorby pěnyOleje obsahují účinné látky, které potlačují tvorbu pěny. · Dobrá deemulgační schopnostVlhkost nebo vniknutá voda se od hydraulického oleje oddělí, a tím se zabrání vzniku nežádoucí emulze. · Snášenlivost s těsnícími hmotamiFunkčnost běžných těsnících materiálů není hydraulickými oleji nepříznivě ovlivňována. Volba viskozity je do značné míry závislá na způsobech použití oleje, na provozních podmínkách, jakož i na předpisech výrobců zařízení.

Aplikace

Oleje řady HYDRAULIKFLUID HLP mohou být nasazeny ve všech zařízeních, pro které jsou povoleny hydraulické oleje HLP podle DIN 51 524, část 2.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu