Popis

KUTWELL 42 je emulgační obráběcí kapalina primárně určený pro třískové obrábění kovů. Je formulován na bázi velmi kvalitních ropných olejů a obsahuje vhodně zvolené emulgátory a stabilizátory inhibitory koroze a biocidy, které zaručují dlouhou životnost emulze.Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou emulzí poškozovány. KUTWELL 42 neobsahuje sekundární aminy, dusitany, ani sloučeniny chlóru a bóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí.Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL 42 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. Stanovení koncentrace produktu KUTWELL 42 pomocí ručního refraktometru – přepočítávací faktor 1,0.

Aplikace

  • KUTWELL 42 představuje typ univerzálního emulgačního oleje pro třískové obrábění kovů lze jej použít provrtání, soustružení, řezání a broušení konstrukčních dílů z hliníku, slitin mědi, konstrukčních ocelí, běžných i ocelí k zušlechtění, temperované litiny.
  • Doporučené provozní koncentrace :
  • Běžné obrábění (objemové %) = 4 – 10
  • Broušení (objemové %) = 2 – 4

Balení

Typické vlastnosti

Vzhled (zkušební metoda – vizuálně) hnědá,čírá
Kinematická viskozita při 40 °C mm2/s (zkušební metoda – ISO 3104) 50
Hustota při 15 °C kg/m3 (zkušební metoda – ISO12185) 900
Bod tuhnutí °C (zkušební metoda – ISO 3016) -12
Bod vzplanutí °C (zkušební metoda – DIN 51 369) 150
Vzhled (5%) (zkušební metoda – vizuálně) mléčně bílá
PH (1%) (zkušební metoda – ASTM E 70) 8,8
Koroze (3%) (zkušební metoda – DIN 51360 T1) stupeň koroze – 0
Pěnivost (5%) (zkušební metoda – ESSO) minuty < 1
Stabilita emulze po 24 h (5%) (zkušební metoda – ESSO) Olej se neodděluje
Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji

Pokyny

  • produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu