ESSO KUTWELL BRS 72

Popis

KUTWELL BRS 72 je biologicky stabilní řezná kapalina rozpustná ve vodě bez obsahu oleje, určená pro třískové obrábění kovů. Jedná se o plně syntetický produkt, který mimo jiné obsahuje inhibitory koroze, aditiva aktivující řezný proces a přísady proti tvorbě mlhy, které minimalizují vznik aerosolu na pracovišti.KUTWELL BRS 72 vytváří při každé koncentraci a prakticky nezávisle na tvrdosti použité vody velmi stabilní, transparentní roztok. Rozdělení roztoku na více fází, jaké se někdy vyskytuje u řezných emulzí, je v tomto případě vyloučeno. Oleje, které se dostanou do kontaktu s roztokem, nejsou emulgovány a mohou být proto snadno ze systému odstraněny.Přestože KUTWELL BRS 72 neobsahuje baktericidy, je růst bakterií v průběhu aplikace kapaliny výrazně potlačen. Z tohoto důvodu se vodní roztoky produktu vyznačují dlouhou životností bez zvýšených nároků na péči. KUTWELL BRS 72 má vynikající chladící a vymývací vlastnosti, rovněž vykazuje nepatrný sklon k tvorbě pěny. Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (dvousložkové laky) nejsou roztokem poškozovány. KUTWELL BRS 72 neobsahuje sekundární aminy, dusitany ani sloučeniny chlóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí.

Aplikace

  • KUTWELL BRS 72 je zejména určen pro:
  • · broušení součástek ze železných i neželezných kovů, např. dílů z ocelolitiny, kroužků valivých ložisek a válečků z ložiskových a zušlechtěných ocelí.
  • Díky své aditivaci lze produkt použít i pro třískové obrábění jako např.:
  • · řezání závitů na ocelových trubkách,
  • · frézování a obrábění.
  • Doporučené provozní koncentrace:
  • Broušení 2 – 4 (objem. % )
  • Běžné obrábění 2 – 10 (objem. % )
  • Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL BRS 72 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu