Popis

KUTWELL S 72 je řezná kapalina rozpustná ve vodě, určená pro třískové obrábění kovů. Jedná se o plně syntetický produkt, obsahující mimo jiné inhibitory koroze a aditiva pro aktivaci řezného procesu.Produkt vytváří při každé koncentraci a prakticky nezávisle na tvrdosti použité vody velmi stabilní, transparentní roztok. Rozdělení roztoku na olejovou a vodní fázi, tak jak se někdy vyskytuje u řezných emulzí, je v tomto případě vyloučeno. Oleje, které se dostanou do kontaktu s roztokem produktu, nejsou emulgovány a mohou být proto snadno ze systému odstraněny.KUTWELL S 72 se vyznačuje velkou odolností proti růstu bakterií a nízkou pěnivostí. Jeho roztok má vynikající chladící a vymývací vlastnosti a přispívá tak k dlouhé životnosti obráběcích nástrojů.Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou roztokem poškozovány.V případě, že bude roztok KUTWELL S 72 vypouštěn do kanalizace, je nutno zajistit si povolení příslušné vodohospo-dářské organizace. KUTWELL S 72 představuje značkový produkt nadnárodní organizace ESSO a je dostupný po celém světě.KUTWELL S 72 neobsahuje sekundární aminy, dusitany ani sloučeniny chlóru, a představuje tak významný přínos k hy- gieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí.

Aplikace

  • KUTWELL S 72 je určen zejména pro vrtání a broušení součástek z ocelolitiny a broušení kroužků pro valivá ložiska a válečků z ložiskových ocelí a ocelí k zušlechtění.
  • Doporučené provozní koncentrace :
  • Broušení 2 – 4 (objem. % )
  • Běžné obrábění 2 – 10 (objem. % )
  • Před každým novým naplněním stroje produktem by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny

  • produkt byl nahrazen, volejte prosím o adekvátní náhradu