Popis

Kapaliny řady LECTOR se používají při procesu elektrojiskrového obrábění kovů. Při tomto kovoobráběcím procesu se kov z obrobku odebírá působením rozdílu potenciálu (napětí) mezi obrobkem a tvarovanou elektrodou. Kapaliny pro elektrojiskrové obrábění musejí být schopné zajistit rovnoměrnou izolaci a poté při průrazném napětí umožnit řízený elektrický výboj. Kapaliny řady LECTOR splňují všechny nutné podmínky účinného elektrojiskrového obrábění, jako jsou vyvážená viskozita a těkavost, odolnost vůči korozi, tepelná vodivost a pouze slabý zápach. Kapaliny jsou aditivovány proti oxidaci, což umožňuje jejich prodlouženou životnost. Kapaliny LECTOR umožňují účinné elektrojiskrové obrábění, pracují tedy jako izolant mezi nástrojem a obrobkem, vodič jisker, chladivo a zároveň jako vyplachovací olej pro odvádění třísek. LECTOR 37 představuje „univerzální“ kapalinu, kterou je možné použít v celé řadě aplikací elektrojiskrového obrábění. LECTOR 40 je především doporučován pro hrubé obrábění, kde je zapotřebí vysoká rychlost odběru třísky, lze ji ale také účinně použít pro obrábění na čisto.

Aplikace

Kapaliny LECTOR jsou doporučovány do všech typů elektrojiskrových obráběcích strojů: v nástrojárnách, při výrobě letecké techniky, elektroniky a dalších výrobě, kde velmi záleží na přesnosti. Kromě toho se uplatní také v nožířství, při výrobě šperků, stříbra, ventilů a regulátorů. Pro kapaliny řady LECTOR jsou vhodné tyto následující aplikace:
· LECTOR 35 je svým složením určen pro vysoce kvalitní dokončovací operace
· LECTOR 37 je „univerzální” kapalinou pro elektrojiskrové obrábění, nachází široké uplatnění v hrubém obrábění, ale i při dokončovacích operacích
· LECTOR 40 je doporučován pro hrubé obrábění, kde je zapotřebí vysoká rychlost odběru třísky

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny