ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY)

Popis

ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) je černé víceúčelové plastické mazivo určené pro tepelně a mechanicky náročné aplikace. Kromě toho je používáno v případech možného výskytu nouzových stavů mazání.Toto kvalitní plastické mazivo je formulováno na základně litného zpevňovadla a parafinického ropného rafinátu. Obsahuje účinná aditiva kromě jiných i sulfid molybdeničitý (MoS2 ) jako pevné mazivo pro zlepšení účinku produktu při smíšeném tření. V případě spotřebování plastického maziva, nebo jeho vytečení v důsledku vysoké teploty, zbylý sulfid molybdeničitý zabezpečí velmi dobře nouzové mazání. Plastické mazivo ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) se vyznačuje následujícími kvalita-tivními vlastnostmi: · Schopností zmírňovat opo-třebení a přenášet zatížení: Vysokotlaké přísady obsažené v produktu v kombinaci s pevným mazivem vytvářejí na kovových kluzných plochách mazací film schopný přenášet zatížení, který při velkém mechanickém namáhání a rázech snižuje opotřebení. · Stabilitou při hnětení: Struktura a konzistence plastického maziva zůstává i při vysokých mechanických nárocích zachována po dlouhou dobu. · Oxidační stabilitou: Plastické mazivo se vyznačuje vynikající oxidační stabilitou. Tato vlastnost předurčuje i jeho dlouhou životnost.

Aplikace

Plastické mazivo ESSO MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY) lze použít v rozsahu teplot -25 až +150 oC. Je vhodné především pro mazání:
· Kluzných a valivých ložisek pracujících při vysokých mechanických zatíženích a s nízkými otáčkami.
· Kluzných ploch pomalu běžících strojů, přístrojů a agregátů, které pracjí za nejtěžších podmínek, např. v oblasti smíšeného tření (ozubení).

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny