Popis

Marcol 152 je čistá směs kapalných nasycených uhlovodíků. Jde o zcela čirý výrobek, vzhledově srovnatelný s vodou, který neobsahuje žádné toxické nečistoty. Je získáván z ropy vakuovou destilací s následnými rafinačními fázemi včetně finální rafinace katalytickou hydrogenací. Marcol 152 je vyroben dle standardů čistoty přísnějších, než jsou požadavky lékopisů. Má vyšší stabilitu než většina ropných, chemických a rostlinných produktů a chemicky je dokonale inertní. Marcol 152 je bílý olej medicinální třídy, což znamená, že jej lze používat v řadě kosmetických a farmaceutických aplikací dle zákonů a předpisů platných v jednotlivých zemích. Jakost bílých olejů ExxonMobil je zaručena u každé dodávky. Výroba a kontrola těchto výrobků probíhá dle systému řízení jakosti výroby ExxonMobil, EN ISO 9000 nebo ekvivalentní normy.

Aplikace

 • Kosmetický průmysl
 • Marcol 152 se široce uplatňuje jako složka v celé řadě kosmetických výrobků:
 • – Změkčovadla a hydratační prostředky (tělová mléka a krémy, opalovací vody a mléka)
 • – Neutrální a ochranné ředidlo pro jiné kosmetické přísady, jako jsou éterické oleje
 • – Jiné aplikace jako je koupelová sůl v kostkách, tyčinky antiperspirantů a deodorantů
 • Marcol 152 nabízí řadu praktických výhod za velmi atraktivní cenu:
 • – Vynikající snášenlivost pokožky, minimální podráždění a nulová tvorba komedonů.
 • – Velmi dobrá vyváženost mezi odolností vůči baktériím a konečnou biologickou odbouratelností. Má minimální dopad na životní prostředí.
 • Doplňující informace jsou k dispozici v našem dokumentu Bílé oleje pro kosmetický průmysl.
 • Farmaceutický průmysl
 • Marcol 152 nabízí vysoký stupeň bezpečnosti díky své vysoké čistotě (neobsahuje toxické polycyklické aromatické sloučeniny, těžké kovy) a naprostému zničení baktérií ve vysokoteplotním výrobním procesu a díky specifickým balicím a manipulačním postupům.
 • Marcol 152 je přísada do farmaceutických lokálních mastí a vazelín. Může se používat jako granulační prostředek a při výrobě želatinových tobolek.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny