Popis

MORNOP 25 je vodou nemísitelný řezný olej, který je určen pro třískové a beztřískové obrábění dílů především z těžce až velmi těžce obrobitelných materiálů. Jako řezný koncentrát se používá v případě, že je nutno krátkodobě zvýšit výkon řezné kapaliny a nebo je nutno doplnit úbytek aditiv vzniklý v průběhu práce výnosem na obrobcích. Vhodná kombinace aditiv v kvalitním ropném základovém oleji umožňuje třískově obrábět vysoce legované oceli a nebo provádět komplikované technologické operace jako např. protahování. Aktivní sirné sloučeniny obsažené v mazivu způsobují zabarvování součástek z mědi a ze slitin mědi, ale díly z ocelí jsou krátkodobě chráněny proti korozi. Přísady proti tvorbě mlhy zajišťují minimální vznik olejové mlhy na pracovišti.

Aplikace

  • MORNOP 25 se převážně používá:
  • · jako řezný koncentrát ke zvýšení výkonnosti např. nízkoaditivovaného oleje ve výši 10…20% ke zhotovování vnitřních závitů
  • · ke třískovému obrábění dílů z austenitických, nerezových a kyselině odolných ocelí
  • · k výrobě dílů na přesných CNC vřetenových soustružnických automatech
  • · k vnitřnímu protahování drážek do těles ozubených kol ze slitin 20MnCr5

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny