Popis

MORNOP 500 je vodou nemísitelná chladící a mazací látka, která je určena především pro tažení drátů mj. také z hliníku a ze slitin hliníku pro hrubé až jemné tažení.Vysoce viskozní tažný olej na minerálním základě s přísadou aktivních tažných aditiv má vynikající mazací vlastnosti v zoně přetváření. Tím je sníženo opotřebení na tažných nástrojích a povrchová kvalita tažených drátů se zvyšuje.Po výrobním procesu je možno tažný olej odstranit organickým rozpouštědlem nebo alkalickým čistícím prostředkemPolotovary z mědi a ze slitin mědi nejsou tímto oleje zabarvovány.

Aplikace

  • MORNOP 500 se převážně používá:
  • · k tažení drátů z hliníku jako Al99,5 až Al99,9, ze slitin hliníku jako AlMg0,5 až AlMg3, AlMgSi0,5 a ocelových drátů na postupových tažných strojích pro tažení ve více krocích. Tažení Al99,5 – typ stroje Niehoff M85, průměr drátu 9,5 na 1,65mm v deseti tazích, rychlost tažení drátu 35m/s
  • · k tažení tyčí z hliníku a ze slitin hliníku na tažných stolicích
  • · k tažení trubek z hliníku jako Al99,5 a hliníkových slitin např. AlMg1 na jednoduchých a postupových strojích v rozměrech – průměr 8-190mm, rychlost tažení 40-50m/min. Dále se produkt používá k tažení trubek z mědi a ze slitin mědi stejně jako z oceli.
  • · k hlubokému tažení polotovarů z běžných stavebních ocelí a ocelových plechů, např. k hlubokému tažení plechových umývadel, částí karosérií se středním stupněm deformace.

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny