Popis

MORNOP 55 je vodou nemísitelná chladící a mazací látka, která je určena především pro sériovou výrobu těžce zhotovitelných dílů forem metodou plastického přetváření – lisování.Během procesu přetváření vytváří chladící a mazací látka mezi nástrojem a přetvářeným materiálem účinnou oddělovací vrstvu, která zůstává stabilní i při velkých tlacích a teplotách. Díky této mazací vrstvě je redukovánotření mezi nástrojem a materiálem a snižuje se opotřebení a tečení materiálu při přetváření je pozitivně ovlivněno. Výsledkem toho je velká rozměrová a tvarová přesnost při vysoké povrchové kvalitě vylisovaných výrobků. Životnost nástrojů zůstává zachována po dlouhou dobu. Vynikající výkonost produktu MORNOP 55 je dána kombinací specielně vybraných aditiv v derivátech oleje a sirných sloučenin.Produkt neobsahuje sloučeniny chloru.

Aplikace

  • MORNOP 55 se požívá k plastickému lisování za tepla i za studena – mimo jiné pro:
  • · plastické přetváření za studena korunkových a převlečných matic z materiálů Qst32-3, Qst36-2 na postupových lisech, průměr polotovaru do 27mm
  • · plastické přetváření za středních teplot šroubů s křížovou hlavou a se specielními hlavami z X12CrNiMoTi1810, průměr polotovaru do 8 mm
  • · plastické přetváření za středních teplot strojních šroubů s šestihrannou hlavou pro klíče velikosti 10 z materiálu X5CrNi189

Balení

Typické vlastnosti

Pokyny